IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT

ไข่เค็มรัษฎา


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไข่เค็มรัษฎา

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านหนองศรีจันทร์

สถานที่ : 74  หมู่ที่  5  ต.หนองบัว  อ.รัษฎา  จ.ตรัง  โทร. 0-7520-9600 

ประวัติความเป็นมา : ราษฎรในหมู่บ้านมีอาชีพหลักในการทำสวนยาง  จากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี 2542  พบว่า  ครัวเรือนมีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์ จปฐ. คือ  15,000 บาท/คน/ปี  ต่อมาทางราชการจึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการเศรษฐกิจชุมชน  ปี 2542  จำนวน  280,000  บาท  เพื่อให้ครัวเรือนที่ยากจนได้ยืมไปประกอบอาชีพ  เพื่อเพิ่มรายได้  ในจำนวนนี้ ได้เสนอโครงการเลี้ยงเป็ดไข่  จำนวน  7  ราย  ขายไข่สด  ต่อมาจึงพัฒนามาทำไข่เค็มจำหน่าย

ลักษณะการใช้งาน : นำไข่ไปต้นหรือทอดไข่ดาวเป็นกับข้าว

สถานที่จำหน่าย : ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองศรีจันทร์  หมู่ที่  5  ต.หนองบัว  อ.รัษฎา  จ.ตรัง

ราคาที่จำหน่าย : กล่องละ  35  บาท  (ไข่เค็ม  10  ฟอง) 

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 14392
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย