IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
หน้าแรก  >  สินค้าบริโภค (อาหาร เครื่องดื่ม)  >  แปรรูปอาหารทะเล (ทำปลาเค็ม)

แปรรูปอาหารทะเล (ทำปลาเค็ม)


ชื่อผลิตภัณฑ์ : แปรรูปอาหารทะเล  (ทำปลาเค็ม)

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านหาดทรายทอง

สถานที่ : หมู่ที่  4  ต.เกาะสุกร   อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : ราษฎรในหมู่บ้านหมู่ที่  4  ต.เกาะสุกร  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงชายฝั่ง เมื่อหาปลามาได้ก็ขายส่งให้พ่อค้า  มีปลาบางชนิดที่ขายไม่ได้ราคา  ทำให้แต่ละครัวเรือนแปรรูปทำเป็นปลาเค็ม  เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบให้มีราคาสูงขึ้น  และสามารถเก็บไว้กินช่วงที่ไม่ออกหาปลา  ต่อมามีการรวมกลุ่มกันขายและผลิตโดยกลุ่มสตรีบ้านหาดทรายทอง  และทำการปรับปรุงคุณภาพด้วย

ลักษณะการใช้งาน : ใช้เป็นอาหารประเภทอาหารคาว

สถานที่จำหน่าย : ที่กลุ่มและงานและงานแสดงสินค้า

ราคาที่จำหน่าย : กิโลกรัมละ  50  บาท  มีการบรรจุตั้งแต่ขนาด  1/2 กิโลกรัมขึ้นไป

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 12670
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย