IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
ข่าวจากทางราชการ
มอ. ตรัง เปิดรับสมัครอาจารย์สถาปัตยกรรม 2 อัตรา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางสถาปัตยกรรม จำนวน 2 อัตรา ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ >> http://www.archpsu.com/pdf/announce_archPSU.pdf
ตรังจัดสัมมนาพัฒนาข้าราชการสู่ความเป็นมืออาชีพ
จังหวัดตรังได้จัดทำ โครงการพัฒนาข้าราชการสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อประชุมสัมมนาหัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / นายอำเภอทุกอำเภอ / ผู้บริหารสถานศึกษา / หัวหน้ากลุ่ม / หัวหน้าฝ่าย และผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอำเภอ จำนวน 400 คน ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่
1
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 

iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย