สาคร ชูจิตรชื่น

สาคร ชูจิตรชื่น

สาคร ชูจิตรชื่น – เป็นหนึ่งในช่างภาพชาวตรัง ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย  TRANG GREEN CITY ที่เว็บไซต์ Iamtrang.com ร่วมกับ บริษัท เอส เอ็ม ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด , บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัดHI-CLASS MEDIA GROUP และ นิตยสาร Greenscape Asia เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดประกวดภาพถ่ายหัวข้อ Trang Green City โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ในงาน มอ.วิชาการ 2555 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2555 ที่ผ่านมาณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สาคร ชูจิตรชื่น สาคร ชูจิตรชื่น สาคร ชูจิตรชื่น

 

 

หมายเหตุ

ภาพทุกภาพในหน้านี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของช่างภาพผู้ส่งเข้าประกวด การนำภาพไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม จะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น ทั้งนี้เว็บไซต์ IamTrang.com เป็นผู้นำเสนอภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานของช่างภาพเท่านั้น ไม่มีอำนาจในการอนุญาตบุคคลอื่นนำภาพเหล่านี้ไปใช้ต่อ ไม่ว่าในกรณีใดๆ

You may also like...