หนองกกวังทอง

บริการ รับเหมาถมที่ รับบรรทุก หิน ดิน ทราย

บริหารโดย ชลิต (บังหมุด) ยะฝา

ที่อยู่ 48/1 หมู่ 3 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92000  (ข้าง อบต. หัวหมาก)

โทร. 086-9463265

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>