ไม้กวาดดอกหญ้า

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม้กวาดดอกหญ้า

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านโพรงจระเข้

สถานที่ : 18/3  หมู่ที่  2  ต.โพรงจระเข้  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : เริ่มผลิตเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2535  โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ภายในท้องถิ่น  โดยมีนางจำนงค์  เส็นฤทธิ์  เป็นประธานกลุ่ม  ปัจจุบันมีสมาชิก  21  คน

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ทำความสะอาด

สถานที่จำหน่าย : 18/3  หมู่ที่  2  ต.โพรงจระเข้  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  

ราคาที่จำหน่าย : อันละ  25  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>