Category: สินค้า

เทริดมโนราห์

เทริดมโนราห์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เทริดมโนราห์ ผู้ผลิต : นายประเทือง   สัจบุตร            สถานที่ : 183   หมู่ที่  4  ต.นาข้าวเสีย  อ.นาโยง  จ.ตรัง  โทร. 0-7529-9733

หอยนางรม

หอยนางรม

ชื่อผลิตภัณฑ์ : หอยนางรม ผู้ผลิต : กลุ่มอนุรักษ์หอยนางรม สถานที่ : หมู่ที่  3  ต.วังวน  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7525-1919

แปลนทอยส์...ของเล่นจากไม้ยางพารา ความสนุกที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

ของเล่นไม้ยางพารา

  แปลนทอยส์…ของเล่นจากไม้ยางพารา ความสนุกที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ตลาดของเล่น หรือ “ทอยส์” ถือเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มีมูลค่าไม่แพ้อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมูลค่ารวมของตลาดของเล่นทั่วโลกในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาท “ของเล่นไม้” ถือเป็นของเล่นละครประเภทหนึ่งท่ามกลางของเล่นสมัยใหม่อย่าง อิเล็กทรอนิกส์, เกมส์ ที่ครองตลาดใหญ่ รองลงมาเป็นของเล่น พลาสติกและ ตุ๊กตายัดนุ่น ของเล่นไม่ได้เข้ามาเป็นตัวเลือกในตลาดของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะแก่เด็ก เนื่องจากเด็กในแต่ละวัยจะมีพัฒนาที่แตกต่างกัน การพัฒนาการเรียนรู้จึงต้องเหมาะสมเพื่อให้เกิดการกระตุ้นจินตนาการของเด็ก และที่สำคัญจะต้องปลอดภัยต่อเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตที่ดีจะต้องคำนึงถึงดังเช่น บริษัท แปลนครีเอชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายของเล่น ไม้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ภายใต้แบรนด์ “แปลนทอยส์” ที่ไม่เพียงแค่ดำเนินธุรกิจเพื่อหวังผลด้านการตลาดแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย

การแปรรูปอาหารจากแป้ง  (ขนมปัง)

ขนมปัง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : การแปรรูปอาหารจากแป้ง  (ขนมปัง) ผู้ผลิต : นางอุทุมพร   ทองชู สถานที่ : 38  หมู่ที่  1  ต.บางหมาก  อ.กันตัง  จ.ตรัง

ผ้าทอนาหมื่นศรี

ผ้าทอนาหมื่นศรี

ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นผ้าทอพื้นเมือง จากตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ชาวหมู่บ้านนาหมื่นศรี มีอาชีพทำนาทำสวน และมีอาชีพทอผ้ามาหลายชั่วอายุคนมาแล้ว ผ้าทอนาหมื่นศรีนอกจากจะมีใช้กันเองภายในครัวเรือนแล้วยังมีการส่งออกไปจำหน่ายในหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย

มีดพร้านาป้อ....ของดีเมืองตรัง

มีดพร้านาป้อ

มีดพร้าบ้านนาป้อ เป็นสินค้าชุมชนอีกตัวหนึ่งที่มีคุณภาพ เป็นที่รู้จักของชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ บ้านนาป้อเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม จากตัวศาลากลางจังหวัดตรัง สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง ระยะทางประมาณ 6 กม. เป็นหมู่บ้านที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นทุ่งนาและสวนยาง คนในชุมชนแห่งนี้อยู่กันอย่างสงบ แบบมุสลิมที่?เคร่งครัดในศาสนา ไม่ดื่มสุรา ไม่มียาเสพติด ไม่มีการพนัน ไม่มีคดีอาชญากรรม ที่จะสร้างปัญหาให้กับสังคม

ปลากระเบนตากแห้ง

ปลากระเบนตากแห้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลากระเบนตากแห้ง ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มแม่บ้านบ้านพระม่วง สถานที่ : 186  หมู่ที่  4  ต.นาเกลือ  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7520-7920

ปูนขาว

ปูนขาว

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปูนขาว ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพทำปูนขาว สถานที่ : หมู่ที่  4  ต.นาโยงใต้  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7524-2290

ดอกไม้ใบยางพารา

ดอกไม้ใบยางพารา

ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ดอกไม้ใบยางพารา ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีศิลป์ประดิษฐ์ สถานที่ : 204/8  หมู่ที่  1  ต.บ้านโพธิ์   อ.เมือง   จ.ตรัง   โทร.0-1370-0954,  0-7522-6730, 0-7521-2487

เครื่องแกง  (ตำมือ)

เครื่องแกง (ตำมือ)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องแกง  (ตำมือ) ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านบินหยีสามัคคี สถานที่ : 52  หมู่ที่  5  ต.ควนธานี  อ.กันตัง  จ.ตรัง   โทร. 0-7526-3123, 0-7526-3131

ตีเหล็กนาป้อ (มีดพร้า)

ตีเหล็กนาป้อ (มีดพร้า)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตีเหล็กนาป้อ  (มีดพร้า) ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มตีเหล็กบ้านนาป้อ     สถานที่ : 77/2  หมู่ที่  3  ต.ควนปริง   อ.เมือง   จ.ตรัง   โทร. 0-9873-8750

กะปิจากกุ้ง

กะปิจากกุ้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กะปิจากกุ้ง ผู้ผลิต : นางเย็นจิตร  แซ่เลี้ยว สถานที่ : 37  หมู่ที่  4  ต.กันตังใต้  อ.กันตัง  จ.ตรัง

ผ้าห่มจากเศษผ้า

ผ้าห่มจากเศษผ้า

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าห่มจากเศษผ้า ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพสตรี  หมู่ที่  4  ต.วังคีรี  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง สถานที่ : หมู่ที่  4  ต.วังคีรี  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทร. 0-7526-4054

ไม้เทพธาโร

ไม้เทพธาโร

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม้เทพธาโร ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพแกะสลักไม้เทพธาโร   สถานที่ : 78/2   หมู่ที่  1  ต.เขากอบ  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทร. 0-7523-3082

ผ้าทอบ่อหรั่ง

ผ้าทอบ่อหรั่ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าทอบ่อหรั่ง ผู้ผลิต : กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อหรั่ง  สถานที่ : หมู่ที่  8  ต.บางดี  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

กล้วยฉาบ

กล้วยฉาบ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยฉาบ ผู้ผลิต : กลุ่มสตรี สถานที่ : หมู่ที่  1  ต.ในเตา  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

เย็บจากมุงหลังคา

เย็บจากมุงหลังคา

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เย็บจากมุงหลังคา ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพเย็บจากบ้านคลองนุ้ย  สถานที่ : หมู่ที่  4  ต.เขาขาว  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทร. 0-7527-1464

ยาดม ยาหม่อง

ยาดม ยาหม่อง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาดม  ยาหม่อง ผู้ผลิต : กลุ่มผลิตยาดม  ยาหม่อง        สถานที่ : 32  หมู่ที่  6  ต.เขาปูน  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทร. 0-7527-1589