Category: Cultural Icon

A cultural icon can be a symbol, logo, picture, name, face, person, building or other image. It is easily recognized and generally represents an object or idea with great cultural significance to a wide cultural group. It has a special status as representing, or important to, or loved by, a particular group of people, a place, or a period in history.

19758136_1567749646591687_1659898878_n

ปกรณ์กานต์ ทยานศิลป์

คงจะไม่ผิดไปจากความเป็นจริงนักหากจะกล่าวว่า ปกรณ์กานต์ ทยานศิลป์ หรือที่ใครๆรู้จักกันในนาม  ”ต๊ะ” เป็นหนึ่งในช่างภาพระดับตำนานของตรัง ที่มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งในการโปรโมทชื่อเสียงของเมืองตรังผ่านสื่อออนไลน์มาตั้งแต่ยุคแรกๆ ที่มีการเกิดขึ้นของเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

โกแจ้ง-2

โกแจ้ง – ศิลปินชา แห่งเมืองทับเที่ยง

ด้วยความหลงใหลในศาสตร์และศิลปะแห่งชา นำมาซึ่งการศึกษาอย่างจริงจัง จนกลายเป็นที่มาของ “ชาโกแจ้ง” ชื่อของร้านน้ำชาแนวอินดี้ ที่เป็นแหล่งรวมพลคนรักชา อีกทั้งยังมีบทบาทเป็นหนึ่งในแหล่งรวมพลนักคิดและบรรดา ELITE เมืองตรัง