IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
หน้าแรก  >  ข่าวสารชุมชน  >  จังหวัดตรังเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี

จังหวัดตรังเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี

ที่ทำการกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี หมู่ ๘ บ้านควนสวรรค์ อ.นาโยง จ.ตรัง นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี และมอบเกียรติบัตรประกาศดาว OTOP จำนวน ๑๒ ผลิตภัณฑ์


พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี บ้านควนสวรรค์ ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จังหวัดได้อนุมัติงบประมาณตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวม ๑๐ กิจกรรม และ ๑ ใน ๑๐ ของกิจกรรม เป็นการดำเนินกิจกรรมพัฒนากลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี เป็นเงิน ๘๙๐,๘๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าวมีการดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ธำรงรักษาและฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมผ้าทอพื้นบ้านที่กำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลา ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และสืบทอดเจตนารมณ์ไว้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไป


วันที่ 12 ธันวาคม 2553

ที่มา
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์
http://www.trang.go.th/tr/file/star_news1.php?N_ID=385
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง 92000
โทร. (075) 218516 สป.มท.72329
อีเมล์ : trang@moi.go.th  , trang_prov@yahoo.com 
 

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 8253
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย