IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT

ข้าวซ้อมมือ


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวซ้อมมือ

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านไทรงาม 
  
สถานที่ : 45  หมู่ที่  1  ต.นาชุมเห็ด  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-0633

ประวัติความเป็นมา : หมู่ที่  1  บ้านไทรงาม  ต.นาชุมเห็ด  ประชากรทำนาเพื่อบริโภคในครัวเรือน  จำนวนประมาณร้อยละ 40  ของครัวเรือนทั้งหมด  สมาชิกสตรีจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทำข้าวซ้อมมือขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539  เริ่มแรกสมาชิกก่อตั้ง  จำนวน  17  คน  ปัจจุบันสมาชิกทั้งหมด  23  คน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด  จำนวน  80,000  บาท

ลักษณะการใช้งาน : อาหาร

สถานที่จำหน่าย : จำนวนในหมู่บ้าน/อำเภอ/จังหวัด    

ราคาที่จำหน่าย : กิโลกรัมละ  20  บาท

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 13468
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย