IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
หน้าแรก  >  สินค้าบริโภค (อาหาร เครื่องดื่ม)  >  แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (หมูหยอง)

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (หมูหยอง)


ชื่อผลิตภัณฑ์ : แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  (หมูหยอง)

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านนาโตง

สถานที่ : 72  หมู่ที่  5  ต.ทุ่งกระบือ  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  โทร. 0-7528-2200

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มสตรีบ้านนาโตงได้มีการรวมกลุ่มขึ้นมาหลักจากนั้นได้ไปฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ที่ศูนย์ฝึกอบรมวังรี  รีสอร์ต  มีการฝึกอบรมแปรรูปหลายอย่าง  เช่น หมูหยอง  กุนเชียง  ลูกชิ้น  หลังจากนั้นประธานกลุ่มนางยุวดี  เส้งขาว  ได้รวมสมาชิกกันทำ ซึ่งสามารถนำออกขายในอำเภอย่านตาขาว  และอำเภอเมืองตรัง  ซึ่งสมาชิกจะรวมตัวกันทำทุกวันจันทร์  ปัจจุบันมีสมาชิก  10  ราย

ลักษณะการใช้งาน : อาหาร

สถานที่จำหน่าย : ภายในหมู่บ้าน, อำเภอย่านตาขาว, อำเภอเมืองตรัง

ราคาที่จำหน่าย : กิโลกรัมละ  300  บาท

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 15855
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย