IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT

หอยนางรม


ชื่อผลิตภัณฑ์ : หอยนางรม

ผู้ผลิต : กลุ่มอนุรักษ์หอยนางรม

สถานที่ : หมู่ที่  3  ต.วังวน  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7525-1919

ประวัติความเป็นมา : เนื่องจากบริเวณแม่น้ำปะเหลียน  ในเขตพื้นที่บ้านแหลม  หมู่ที่  3  ต.วังวน  อ.กันตัง  จ.ตรัง  มีหอยนางรมอาศัยอยู่ตามธรรมชาติจำนวนมาก  ราษฎรในพื้นที่ได้จับหอยนางรมขึ้นมาจำหน่ายและนำมาบริโภคเป็นจำนวนมาก  ขาดการดูแลรักษา  ทำให้หอยนางรมมีจำนวนลดลง  คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นความสำคัญ  จึงได้ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์หอยนางรมบริเวณแม่น้ำปะเหลียนในพื้นที่บ้านแหลม  หมู่ที่  3  ต.วังวน  อ.กันตัง  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537  เป็นต้นมา  โดยมีคณะกรรมการบริหาร  1 คณะ  มีประธานชื่อนายบา  เหลหมุด  และมีการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงหอยในกระชังขึ้นมา  1 กลุ่ม  ส่วนหอยนางรมตามธรรมชาติ  จะเปิดให้ราษฎรจับได้ปีละ 1 ครั้ง

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ประกอบอาหารรับประทาน

สถานที่จำหน่าย : บ้านแหลม  หมู่ที่  3  ต.วังวน  อ.กันตัง  จ.ตรัง

ราคาที่จำหน่าย : ขายส่งราคาตัวละ 8 - 10 บาท/ ขายปลีกราคาตัวละ  15 - 20 บาท  (ตามขนาดใหญ่/เล็ก)

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 15449
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย