IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
หน้าแรก  >  ข่าวสารชุมชน  >  โครงการดีๆ เพื่อเมืองตรัง ผู้บริหารเซ็นทรัลฯ นำทัพสื่อมวลชนทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

โครงการดีๆ เพื่อเมืองตรัง ผู้บริหารเซ็นทรัลฯ นำทัพสื่อมวลชนทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

กำหนดการเปิดตัว“เซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา” โรงเรียนบ้านโคกยาง อ.กันตัง จ. ตรัง 
 

วันเสาร์ที่ 13  พฤศจิกายน 2553
06.00 น.                 คณะสื่อมวลชนตื่นเช้ากันอีกแล้วครับพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 

07.00 น.                 ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานจังหวัดตรัง ด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7400

08.25 น.                 คุณนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)เดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดตรังพร้อมสื่อมวลชน     

09.30 น.                 คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด คณะผู้บริหารสื่อมวลชนถึงโรงเรียนบ้านโคกยาง  รับประทานอาหารเช้า

09.45 น.                 คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ขอลองเป็นครูสักหนึ่งวันกับเคล็ดลับปรับใช้ได้ตลอดชีวิต “คณิต

คิดไวในแบบสุทธิธรรม”  และคุณนริศ เชยกลิ่น สอนนักเรียนหัวข้อ “ลดโลกร้อนตามสไตล์ครูนริศ”

10.15 น.                 คุณไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการ จังหวัดตรัง , คุณกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด  คณะผู้บริหาร  และพนักงานบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ผู้บริหารโรงเรียนบ้านโคกยาง และคณะนักเรียนรอต้อนรับฯ พณฯ ชวน หลีกภัย  ประธานในพิธี

10.30 น.             ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน คุณไมตรี อินทุสุต, คุณกิจ หลีกภัย , คุณวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด,           คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และคณะผู้บริหาร ต้อนรับและนำเข้าสู่บริเวณพิธี 
§  อ. พิชัย ใจเพียร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโรงเรียนพร้อมทั้งการบูรณะและปรับปรุงอาคารเรียนโรงอาหาร ห้องประชุม และอื่นๆ 
§  คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวรายงาน     วัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา โครงการโรงเรียนบ้านโคกยาง และแผนงานกิจกรรม
§  ฯพณฯ ชวน หลีกภัย    กล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงานโดยการตีระฆัง
§  คุณวันชัย จิราธิวัฒน์       มอบของที่ระลึกแก่ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย
§  คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์             มอบของที่ระลึกแก่ คุณกิจ หลีกภัย
§  คุณนริศ  เชยกลิ่น           มอบของที่ระลึกแก่ คุณไมตรี (ผู้ว่า ฯ )
§  ถ่ายภาพหมู่เป็นระลึกจำนวน 2 ชุด    
§  พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ฯพณฯ ชวน หลีกภัย  คุณวันชัย จิราธิวัฒน์คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ คุณกิจ หลีกภัย , คุณไมตรี อินทุสุตร่วมปลูกต้นยาง 5 ต้น  เพื่อเพิ่มความร่มรื่นแก่โรงเรียนและเดินชมบริเวณโรงเรียน จากนั้นทาสีบานประตูห้องเรียนซึ่งทำด้วยแผ่นเหล็กเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่โรงเรียน
§  ฯพณฯ ชวน หลีกภัย สอนหนังสือแก่นักเรียนบนชั้น 2 อาคารเรียน 2 ชั้น
§  ฯพณฯ ชวน หลีกภัย    คุณวันชัย จิราธิวัฒน์   คุณสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์  คุณนริศ เชยกลิ่น ร่วมปรุงอาหาร และ ตักอาหารแจกแด็กนักเรียนและคณะครู
 
 12. 00 น.             ฯพณฯชวน หลีกภัย   เดินทางออกจากโรงเรียนบ้านโคกยาง
 §  คุณไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด  คุณกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะผู้บริหารข้าราชการ อาจารย์ และสื่อมวลชน ร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงเรียน
§  ชมการแสดงมโนราห์ โดยนักเรียนจากโรงเรียน บ้านโคกยาง
§  คุณกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปชม แหล่งท่องเที่ยวของ จ.ตรัง อาทิ ถ้ำมรกต และเกาะต่างๆ เป็นต้น
§  รับประทานอาหารค่ำ
§  เข้าพัก

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553
08.00 น.                 รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
§  เยี่ยมชมและสักการะ ศาลหลักเมืองเก่าและหลักเมืองใหม่
§  เยี่ยมชมสถานที่เสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว
§  รับประทานอาหารอาหารปักษ์ใต้ ร้านบาโคนี่ (ตรงข้ามสนามกีฬากลาง)
§  เยี่ยมชมบ้านคุณแม่ถ้วน หลีกภัย
§  สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดตรัง และ

เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
15.00 น. ออกเดินทางไปยังสนามบิน จ.ตรัง
16.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7411
18.20 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ  

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 9618
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย