IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
หน้าแรก  >  มรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม  >  มรดกวัฒนธรรม-การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์และดนตรี-การละเล่นของเด็ก-ซัดราว ฟัดราวหรืออีฟัด

มรดกวัฒนธรรม-การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์และดนตรี-การละเล่นของเด็ก-ซัดราว ฟัดราวหรืออีฟัด

  ซัดราว  ฟัดราว  หรืออีฟัด  การเล่นชัดราวเป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนาน ผู้เล่นเป็นชายหรือหญิงก็ได้ไม่จำกัดจำนวน  มักจะเล่นกันในบริเวณที่โล่งกลางแจ้งตอนแดดร่มอันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้เด็กได้ออกกำลังกาย  และเป็นการรวมกลุ่มของเด็กในช่วงเวลาการทำงานของผู้ใหญ่
     อุปกรณ์การเล่น  กระป๋องหรือกะลามะพร้าวที่มีขนาดไล่เลี่ยกัน ๒ ชิ้น  ใช้เป็นฐานสำหรับวางราง  ห่างกันประมาณ ๑ ช่วงแขน  ไม้บางๆ  หรือไม้ไผ่เล็กๆ ผ่าซีกใช้พาดบนบานเป็นราวลูกยาง เมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือเมล็ดผลไม้อื่นๆ ใช้วางบนราวเป็นลูกตั้งสำหรับเล่นชัดและแต่ละคนจะมีลูกฟัด  ซึ่งคัดลูกที่น้ำหนักดีมาจากลูกตั้ง  ไว้สำหรับขว้างชัด
     วิธีเล่น  ผู้เล่นทุกคนเอาลูกตั้ง  จำนวนคนละเท่า ๆ กันมาวางเรียงบนราว  แล้วทุกคนไปยืนที่จุดขว้างห่างจากราว ๗ – ๑๐  เมตร  แล้วใช้ลูกฟัดขว้งชัดให้ลูกตั้งหล่นจากราวลูกตั้งที่หล่นลงนั้นผู้ชัดก็จะได้เป็นเจ้าของ ถ้าชัดทีเดียวลูกตั้งหล่นหมดราวเรียกว่า  คว่ำราวก็เริ่มเล่นใหม่
     ในการเล่นจะมีกติกาหรือการ ชันชี  อันเป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่จะไม่ให้เกิดปัญหา เช่น มีการขีดเส้นเขตลูกตาย  ถ้าลูกฟัดไปตกอยู่ในเขตนี้หรือในเขตราว  ผู้ฟัดจะต้องยืนตรงหรือถ่างขาไปข้างหน้าขึ้นจึงจะฟัดราวได้ จะต้องชัดให้ราวหล่นลงทั้ง ๒ ข้างจึงจะได้  ลูกที่หล่นลงทั้งหมดผู้ชัดจะได้เป็นเจ้าของ  แต่ถ้าหากราวยังคงพาดติดอยู่กับฐานใดฐานหนึ่งลูกที่อยู่บนราวหรือติดราวถือว่ายังเป็นลูกตั้ง  คนอื่นๆ ก็จะใช้สิทธิ์ของตนชัดได้อีก ในรอบแรกแต่ละคนก็จะกำหนดวิธีการว่าใครจะเป็นผู้ฟัดก่อนหลังตามลำดับ เปนการฟัด ขาไป หากลูกไม่หล่นหมดราว ก็จะมีการฟัดในรอบ ขากลับ คนที่ฟัดลูกขาไปอยู่ไกลราวกว่าคนอื่นๆ ก็จะได้สิทธิ์ในการฟัดขากลับก่อน เป็นต้น ในการเล่นแต่ละรอบถ้ายังคงมีลูกตั้งเหลือค้างราวอยู่ ก็ตกลงกันว่าจะเพิ่มอีกคนละเท่าไรก็จะนำไปวางเรียงเพิ่มกับจำนวนเดิมแล้วเล่นกันต่อไป

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 13146
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย