IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
หน้าแรก  >  มรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม  >  มรดกวัฒนธรรม-โบราณคดี-สถาปัตยกรรมดีเด่น

มรดกวัฒนธรรม-โบราณคดี-สถาปัตยกรรมดีเด่น

     อุโบสถวัดเขากอบ วัดเขากอบตั้งอยู่ที่ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด
     อุโบสถวัดเขากอบสร้างเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2503 โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา 2 ชั้น หันหน้าทางทิศตะวันออก มีระเบียงโดยรอบ แต่มีลักษณะพิเศษ คือ มีมุข 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านหลัง และมุขข้างเพียงด้านเดียวคือด้านทิศใต้ ซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นปูนปั้นลายฉลุโปร่ง เป็นช่องลมในตัว
     
     อาคารโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด อาคารที่มีลักษณะน่าสนใจทางสถาปัตยกรรมคืออาคารเรียนหลังแรก
     ประวัติการก่อสร้างอาคารเกิดขึ้นพร้อมกับการตั้งโรงเรียน เริ่มจากขุนกัลปศาสน์ (นายกลึง เสมรดิษฐ์) อดีตนายอำเภอเขาขาว เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง เมื่อประมาณ พ.ศ. 2468 ปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยเปิดสอนได้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2470 โดยยุบโรงเรียนตำหนักรื่นรมย์และโรงเรียนวัดโคกแค (วัดกาญจนาบริรักษณ์)
     อาคารหลังนี้ยังได้ใช้เป็นที่เรียนของนักเรียนฝึกหัดครูมณฑลภูเก็ต เดิมอาศัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ย้ายมาใช้ที่ตรัง ระหว่าง พ.ศ. 2471 – 2474
     ลักษณะเป็นอาคารไม้ ขยายปีก 2 ข้าง โถงกลางมี 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องซีเมนต์รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ยกพื้นมีเสาคอนกรีตเตี้ยๆ รองรับ มีระเบียงหน้าทั้ง 2 ปีก แต่ละปีกมี 3 ห้อง หน้าต่างและช่องลมเป็นบานเกร็ดไม้ เป็นอาคารที่ใช้วัสดุในท้องถิ่น และรูปทรงเหมาะกับสภาพภูมิอากาศ
     เมื่อ พ.ศ. 2539 คณะกรรมการโรงเรียนเห็นว่าตัวอาคารชำรุดทรุดโทรมมาก จึงจัดการซ่อมบำรุงใหม่ ให้ชื่ออาคารว่า อาคารอนุสรณ์ศรัทธา เป็นที่น่าสังเกตว่า การซ่อมบำรุงครั้งนี้ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่น คือพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ทุกประการ สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชนชาวอำเภอห้วยยอดเป็นอย่างยิ่ง

     สถานีรถไฟกันตัง การสร้างทางรถไฟสายใต้เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2454 จากเพชรบุรีลงมาถึงทุ่งสงแล้วแยกไปทางอำเภอหาดใหญ่ต่อไปยังมลายูสายหนึ่ง และมาสุดท้างที่ท่าเรือกันตังอีกสายหนึ่ง ตามประวัติของการรถไฟกล่าวว่า เส้นทางรถไฟจากกันตังถึงสถานีห้วยยอดและสถานีทุ่งสงเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2456
     ความสำคัญของสถานีรถไฟกันตังในสมัยแรกเริ่มคือ เป็นที่รับส่งสินค้ากับต่างประเทศ ซึ่งมีรางรถไฟต่อไปถึงท่าเทียบเรือ ส่วนที่สถานีรถไฟนั้นเดิมเคยใช้เป็นที่ตั้งโรงงานชั่วคราวประกอบรถจักรและล้อเลื่อน ซึ่งขนถ่ายจากต่างประเทศมาขึ้นที่ท่าเรือกันตังด้วย
     ตัวอาคารสถานีดูเด่นด้วยรูปลักษณ์และสีสัน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ทาสีเหลืองสลับเทา ตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้านหน้ามีมุมยื่น ตกแต่งมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุ ปัจจุบันมีการบูรณะซ่อมแซมแต่ยังคงสภาพเดิมไว้มาก

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 10521
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย