เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม-กินหมูย่างกับกาแฟ

กินหมูย่างกับกาแฟ : อาหารมื้อเช้า อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองตรัง

การกินกาแฟแทนอาหารมื้อเช้าเป็นปกติวิสัยของหมู่คนจีนในเมืองตรังมานานแล้ว และนิยมมาสู่หมู่คนตรังชั้นกลางที่เป็นข้าราชการ นักธุรกิจที่อยู่ในเขตตรังเมือง ชานเมืองเป็นลำดับต่อมา

ขนมที่นำมากินกับกาแฟ เป็นมื้อเช้าแรกๆ ก็มีแต่ปาท่องโก๋และขนมแห้ง ประเภทขนมไข่ เต้าส้อ และได้เพิ่มชนิดขนมขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นสิบๆ ชนิด มีประเภทคาวเพิ่มเข้ามาด้วยและหนึ่งในประเภทอาหารคาว ก็มีหมูย่างมาเป็นอาหารจานนิยมอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารมื้อเช้ากับกาแฟ

หมูย่างนั้นเดิมเป็นอาหารท่ใช้ในการเซ่นไหว้ของหมู่จีน ด้วยกระแสนนโยบายของรัฐบาลที่ว่าด้วยการท่องเที่ยว ได้ปลุกเร้าให้ประชาตื่นขึ้นมาจรเที่ยวเทียวไป การบริโภคนิยมสมัยใหม่แบบแปลกๆ ที่เคยคับแคบจำกัดอยู่ในกลุ่มคนเล็กๆ ถูกโฆษณาจนกลายเป็นของแปลกของโปรด เป็นของประจำบ้าน ประจำเมืองไปในที่สุด

การกินหมูย่างกับกาแฟ ในมื้อเช้า มีอยู่ประปรายในหมู่คนจีน ถูกหอการค้าจังหวัดตรังหยิบมาเป็นจุดขายในการโฆษณาแก่คนที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ด้วยงานเทศกาลหมูย่างที่จัดกันเป็นประจำทุกปี

การกินกาแฟกับหมูย่าง หรือจะเรียกว่า กินหมูย่างกับกาแฟก็ตามแต่ ได้กลายเป็นการกินกาแฟมื้อเช้าที่ไม่เหมือนใคร ไม่มีใครเหมือนและถือได้ว่า เป็นเอกลักษณ์ของคนตรังเมืองในเรื่องของการกินกาแฟ

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>