มรดกวัฒนธรรม-การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์และดนตรี-การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์และมหรสพเมืองตรัง-กลองยาว

กลองยาว

กลองยาว ในสังคมเมืองตรัง กลองยาวเป็นดนตรีที่นิยมบรรเลงประกอบงานต่างๆ เช่น นำขบวนแห่ศพ แห่นาค ขบวนขันหมากแต่งงาน ขบวนลากพระ ฯลฯ กล่าวได้ว่ากลองยาวเป็นส่วนหนึ่งในขบวนแห่ มีผู้ร่วมขบวนร่ายรำอย่างสนุกสนาน สร้างบรรยากาศครื้นเครงให้ผู้คน เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสนุกสนานในโอกาสต่างๆ เป็นอย่างดี
กลองยาวมีเครื่องดนตรีหลักคือ โหม่ง ฉิ่ง ฉาบ กลองยาว ซึ่งกลองยาวมีลักษณะที่ให้เสียงต่างกัน มีกลองให้สัญญานแรกขึ้น กลองขัดจังหวะ และกลองสำหรับตี มีฉาบอย่างน้อย 2 คู่ เป็นฉาบที่ตีพร้อมกับโหม่ง 1 คู่ และสำหรับตีขัดจังหวะอีก 1 คู่ นอกจากนี้ยังมี ปี่ ขลุ่ย กรับ ซอด้วง ร่วมในคณะด้วย
กลองยาวคณะหนึ่งใช้ผู้ตีกลองหลายคน ตั้งแต่ 12 – 18 คน การเริ่มต้นกลองยาวจะมีผู้ตีโหม่งขึ้นจังหวะก่อนพร้อมกับฉาบ 1 คู่ตีพร้อมกับโหม่ง และฉาบอีกหนึ่งคู่คอยตีขัดจังหวะกับโหม่ง เมื่อพร้อมแล้วกลองยาว เสียงทุ้มจะตีให้จังหวะเริ่มต้น โดยมีกลองยาวเสียงแหลมคอยตีขัดจังหวะกลอนอื่นๆ ก็ตีไปตามทำนองเพลง ซึ่งส่วนใหญ่จะตีตามจังหวะของเพลงลูกทุ่ง
แม้กลองยาวอาจจะเป็นการละเล่นที่รับแบบอย่างมาจากภาคอื่น เข้าใจกันว่าเริ่มมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามนโยบายรัฐนิยม ด้วยจังหวะลีลาอันสนุกสนานเร้าใจ มีเข้าร่วมวงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมต่อมาของผู้คนในเมืองตรัง ตามตำบลหมู่บ้านจึงมักมีคระกลองยาวอยู่ทั่วไป กลองยาวจึงมีให้เห็นเป็นส่วนหนึ่งของงานรื่นเริงและขบวนแห่ของเมืองตรัง

You may also like...