มรดกวัฒนธรรม-การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์และดนตรี-การละเล่นและกีฬาของผู้ใหญ่-ชนวัว

ชนวัว การชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองที่นิยมเล่นกันทั่วไปในภาคใต้ นักเลงวัวชนพากันสรรหาและเลี้ยงวัวตัวผู้หนุ่มถึกไว้ประลองกำลังกันในชั้นเชิงฝึกปรือดูลีลาเพลงชนของวัวเพื่อนำไปเปรียบคู่ชนกันในงานเทศกาลต่างๆ จนมีการจัดให้มีสนามชนวัวเกิดขึ้นเป็น บ่อนชนวัว ควบคู่กับการคัดเลือกสรรหาวัวชนเข้าสู่บ่อนชนแบบถาวร
     วัวชนที่นำมาเลี้ยงนั้นจะพิจารณาถึงลักษณะหลายอย่างเป็นที่รู้กันในกลุ่มนักเลงวัวชน ดูถึงลักษณะของขวัญ สี เขา หนอก หู เพลงชน ฯลฯ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของวัวจะเลี้ยงดูวัวชนอย่างดีและตั้งชื่อวัวชนตัวเก่งตามลักษณะหรือความสามารถ เช่น โหนดธันวา โหนดเพชร นิลงามดาราเดช ขาวงามเด่นสยาม ลางสาด เป็นต้น
     การฝึกซ้อมเรียกว่า ปรือวัว เพื่อดูทักษะเพลงชนของวัว ก่อนถึงกำหนดวันชนกันวัวตัวที่ลงสนามจะได้รับการดูแลขุนเลี้ยงหรือ แต่งวัว อย่างดี วัวชนนั้นถ้าได้เลี้ยงดูและฝึกซ้อมดีจนถึงขนาดเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แม้ว่าจะมีชั้นเชิงด้อยกว่าคู่ต่อสู้ก็ตามเรียกว่า น้ำเลี้ยงดี วัวที่แพ้จะเรียกว่า แพ้เนื้อ และ แพ้น้ำเลี้ยง
     ก่อนการชนจะมีการ เปรียบวัว นายสนามเป็นคนกลางเปรียบคู่วัวที่จะชนกันเช่นเดียวกับการเปรียบคู่ชกมวยไทย ดูความได้เปรียบเสียเปรียบของวัวซึ่งกันและกัน หากเจ้าของวัวทั้ง 2 ฝ่ายมีความพอใจที่จะให้วัวชนกันก็จะกำหนดวงเงินเดิมพันและวางมัดจำไว้กับนายสนาม
     การชนวัวจะใช้ลานกว้างๆ หรือสนามเป็นสถานที่ชน ต่อมาเมื่อมีการจัดทำสนามบ่อนชนวัวถาวรขึ้น มีรั้วกั้น มีปะรำสำหรับกรรมการ ใช้ตะโพน เป็นสัญญาสำหรับการชนวัวในสนาม มีนายสนามซึ่งเจ้าของวัวรู้จักมักคุ้นและเชื่อถือเป็นคนกลาง
     ในการชนวัวมีการพนันขันต่อกันเป็นธรรมดา วัวคู่ชนที่เข้า ต่อหัว ถือเป็นการเข้าสู่การตัดสิน แพ้ – ชนะ จนกว่าวัวตัวใดตัวหนึ่งวิ่งหนี หมดลีลาของการต่อสู้ก็ถือเป็นฝ่ายแพ้ สัญญาณโพนจากสนามจะดังขึ้นตัดสินผลการแพ้ – ชนะของวัวคู่ชน วัวที่ชนะมากๆ บางตัวได้รับรางวัลเสื้อสามารถ เป็นกำลังใจแก่เจ้าของเหมือนกับนักมวยไทยที่ชนะจากการชิงแชมป์
     ชาวตรังไม่น้อยสนใจวัวชนถึงขนาดมีสนามชนวัวขนาดใหญ่ตรงบริเวณชานเมืองเป็นที่ชุมนุมของนักเลงวัวชนและวัวชนระดับดาราที่มาจากหลายจังหวัดในภาคใต้ วัวชนถือเป็นสัญลักษณ์ของพละกำลังและน้ำใจนักสู้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 7 ซึ่งจัดที่จังหวัดตรัง เมื่อ พ.ศ. 2534 ได้เลือกใช้วัวชนเป็นสัญลักษณ์

You may also like...