มรดกวัฒนธรรม-การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์และดนตรี-การละเล่นของเด็ก-ขบลูกยาง

ขบลูกยาง เมืองตรังเป็นถิ่นช่วงหน้าแล้งใบไม้ร่วง ลูกยางพาราจะแตกออกจากผลหล่นกระจายอยู่ในสวน เด็กๆ ก็จะไปเก็บเอามาเล่นเรียกว่า ขบลูกยาง

วิธีเล่น คือนำเอาลูกยาง ๒ ลูกมาวางกลางฝ่ามือช้างละลูก หันส่วนหลังโค้งเข้าหากัน (ลูกยางพารามีด้านจะมีเส้นผ่ากลาง ส่วนด้านหลังจะนูนโค้ง) หลังจากนั้นก็ประกบมือทั้ง ๒ ข้าง สอดนิ้วแต่ละนิ้วแต่ละนิ้วเข้าระหว่างกันจนแน่น ให้หลังลูกยางประกบกันแน่แล้วออกแรงบีบเข้าหากันจนลูกยางลูกใดลูกหนึ่งแตก ลูกยางของฝ่ายใดแตก ถือว่าเป็นฝ่ายแพ้ คนที่จะเป็นคนขบอาจจะเป็นคนกลาง หรือเจ้าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้แล้วแต่จะตกลงกัน

ลูกยางพาราที่ได้จากพันธุ์พื้นบ้าน ลูกกลมเล็ก เปลือกหนาทนทาน เนื้อในแน่น แตกยาก เป็นที่แสวงหาของเด็กเพื่อจะนำมาขบกับเพื่อนที่หามาจากถิ่นอื่น ยางพาราพันธุ์ใหม่ๆ ในปัจจุบันที่ปลูกขยายพันธุ์แพร่หลาย ลูกยางมักมีเปลือกบาง เนื้อในไม่แน่นเหมือนยางพาราพันธุ์พื้นบ้าน ลูกยางที่นำมาขบเล่นกันจึงหายาก แต่เด็กก็ยังหานำมาขบเล่นกันให้เห็นอยู่ทั่วไป

You may also like...