มรดกธรรมชาติ – หาดทราย

จังหวัดตรังมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 119 กิโลเมตร และมีหาดทรายสวยงามหลายแห่ง จนในคำขวัญ่งเสริมการท่องเที่ยววรรคหนึ่งของเมืองตรังกล่าวว่า เสน่ห์หาดทรายงาม

 

หาดปากเมง หาดทรายชายทะเลของเมืองตรังที่มีชื่อเสียงรู้จักมายาวนานที่สุดคือหาดปากเมง เป็นหาดรูปโค้งจันทร์เสี้ยว มีเขาเมงนอนทอดตัวเป็นแนวยาวเหมือนปราการกำบังคลื่นลม ตั้งอยู่ในตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา ห่างจากตัวเมืองตรัง 38 กิโลเมตร

 

หาดหัวหิน จากตัวอำเภอปากเมง ออกไปตามเส้นทางพรุจูด-โต๊ะบัน-หัวหิน ประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่านบ้านหัวหิน หมู่บ้านบนเชิงเขาชายทะเล สุดปลายเนินจะมเส้นทางลาดต่ำลงไปหาแนวหาด มีหมู่หินเหนือลานทรายจะได้ชื่อหาดหัวหิน หาดนี้จะเกิดแผ่นดินงอก แผ่นดินหาย สลับกันทุกช่วง 6-7 ปี บริเวณนี้ยังเป็นที่ปลูกป่าชุมชนแห่งหนึ่งของเมืองตรังที่ชาวบ้านเป็นผู้ริเริ่ม

 

หาดฉางหลาง หาดฉางหลางอยู่ในเขตอำเภอสิเกา ห่างจากตัวเมืองตรัง 47 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งนี้ครอบคลุมเนื้อที่ป่าบก หาดทรายชายทะเลและเกาะต่างๆ ในเขตอำเภอกันตังและสิเกา

ตามแนวหาดยาวประมาณ 2 กิโลเมตร อุดมด้วยดงลำเจียกหรือปาหนันที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่นในยามเย็น และที่ปลายโค้งของชายหาด เป็นที่ตั้งเขาเล็กๆ ชื่อ่า เขาแบนะ ซึ่งมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์อยู่บนหน้าผา ส่วนในบริเวณที่ตั้งสำนักงานของอุทยาน มีอาคารประชุมและบ้านพักของอุทยานไว้บริการด้วย

 

หาดหยงหลิง หาดสั้น และหาดยาว

หาดทรายงามอีกจุดหนึ่ง คือหาดทรายชายฝั่งในหมู่บ้านเจ้าไหม ตำบลเกาะลิบง ส่วนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ ปัจจุบันมีเส้นทางไปถึงได้หลายทางล้วนต้องผ่านสามแยกน้ำราบเข้าไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร

สัญลักษณ์ที่บอกว่าถึงเจ้าไหมแล้วคือเขาเจ้าไหม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นโขดเขารูปกระโดงฉลามที่ดูโดดเด่นทาบทับกับฟ้าคราม ก่อนไปถึงเจ้าไหมจะมีทางแยกขวามือและป้ายบอกชัดเจนว่า หาดหยงหลิง 1,650 เมตร เป็นหาดรูปโค้งที่มีโขดเขาคั่นริมทะเล ตอนน้ำลงมีช่องให้ลอดออกไปหน้าผาและชายหาดระหว่างโขดเขา จากชายหาดด้านนี้มีถ้ำเดินทะลุออกมายังป่าโปร่งริมทาง และยังมีหาดตอนใน ชื่อหาดสั้น

จากหาดหยงหลิงมีหาดทรายยาวไปจดเขาเจ้าไหม ความยาวไม่ต่ำกว่า 5 กิโลเมตร จึงเรียก หาดยาว ตรงมุมโค้งของโขดเขามีอ่าวเล็กๆ ชื่อว่า อ่าวปอ ส่วนอีกด้านหนึ่งของฟากเขาต่อจากปลายสุดของหาดยาวคือที่ตั้งหมู่บ้าน และใกล้ๆ เชิงแป็นหาดทรายอีกตอนหนึ่งหันหน้าออกสู่เกาะลิบง หาดทรายตรงนี้เรียกชื่อหาดเจ้าไหมตามชื่อหมู่บ้าน

ต่อจากหมู่บ้านมีคลองเรียกชื่อคลองเจ้าไหม ลึกเข้าไปในคลองมีเขาขนาดย่อมชื่อเขาโต๊ะแนะ และเขาอื่นๆ อีก ซึ่งภายในมีถ้ำหินงอกหินย้อย ในถ้ำเขาโต๊ะแนะนี้เคยมีผู้พบลูกปัดโบราณ เศษเครื่องกระเบื้องดินเผาและโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมาก ต่อมามีมูลนิธิการกุศลแห่งหนึ่งไปทำพิธีล้างป่าช้า ในถ้ำของหมู่บ้านเจ้าไหมวันนี้จึงไม่มีหลักฐานเหลืออยู่ให้พอที่จะตอบคำถามได้ว่า นี่คือร่องรอยของประวัติศาสตร์ยุคใด

ลงไปทางใต้ของปากน้ำปะเหลียน ยังมีชายทะเลที่สวยงาม ได้แก่ หาดสำราญ แหลมตะเสะ และนาทะเล ที่กิ่งอำเภอหาดสำราญ และสุดเขตแดนของชายทะเลเมืองตรังคือแหลมหยงสตาร์ ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน

 

 

You may also like...