ประกวดภาพถ่าย Trang Green City

smd construction และ iamtrang.com สนับสนุนประกวดภาพถ่าย Trang Green City

 

เว็บไซต์ Iamtrang.com ร่วมกับ บริษัท เอส เอ็ม ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด , บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัดHI-CLASS MEDIA GROUP และ นิตยสาร Greenscape Asia เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดประกวดภาพถ่ายหัวข้อ Trang Green City โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ในงาน มอ.วิชาการ 2555 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2555 ที่ผ่านมาณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับการตอบรับด้วยดีจากช่างภาพทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ส่งผลงานงานคุณภาพเข้าประกวดกันอย่างคับคั่ง ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานภาพทั้งหมดและตัดสินให้รางวัลเป็นที่เรียบร้อย

 

รางวัลชนะเลิศ  10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  จำนวน 1 รางวัล

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

รางวัลชมเชย  5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  จำนวน  6 รางวัล

ชื่อภาพ

ชื่อผู้ถ่ายภาพ

ปูไข่ นายกรกช  วิชัยดิษฐ์
ยางพารา ขุมทองบนดินถิ่นตรัง นายภาณุพงศ์  สยังกูล
หลังเขียวชะอุ่ม นายศตวรรษ  วินัยเรือง
ธรรมชาติใกล้เมือง นายอนุชา  คำประไพ
หอนาฬิกากับช่วงเวลาที่เปลี่ยน นายธนาศักดิ์  ว่องธนาพัฒน์
หนังตะลุงดาวรุ่ง นายนิธิศนันท์  มานะภาคย์

รางวัลภาพประทับใจ  ได้รับเกียรติบัตร  จำนวน 15 รางวัล

ชื่อภาพ

ชื่อผู้ถ่ายภาพ

สีสันและเส้นสาย เมืองตรัง นายณฐ  นาคนิคม
คนหาปลา นายภานุวัฒน์  จินกระวี
ร้านนี้ที่คุ้นเคย นายธัชพงศ์  ธัชโอภาส
ยามเช้าที่เขื่อนท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายณฐ  นาคนิคม
ลากอวนที่ปากเมง นายภัทรพล  ทลิกรรณ์
ตรังอุดมสมบูรณ์ นายสาคร  ชูจิตรชื่น
ปากเมงยามเย็น นายวิหาร  ขวัญดี
โกงกางที่คลองฉางหลาง นายจิระพงษ์  วงศ์วิวัฒน์
แห่เรือพระ นายนิธิศนันท์  มานะภาคย์
วิถีซาไก นายจิระพงษ์  วงศ์วิวัฒน์
โกปี่ นส. นิลาวัลย์ ติณโสภารัตน์
เคียงคู่งามสง่า นายธนาศักดิ์  ว่องธนาพัฒน์
GreenSeaNo.II นายรังสิต  ทองสมัคร
ยามเช้า นายโสฬส  ทองสมัคร
ตุ๊กตุ๊กเมืองตรัง นายศิวนนท์  บัญชาศักดิ์เจริญ

 


รางวัลชมเชย / ชื่อภาพ : ปูไข่   ช่างภาพ : กรกช วิชัยดิษฐ์

 

 


รางวัลชมเชย / ชื่อภาพ : ยางพารา ขุมทองบนดินถิ่นตรัง     ช่างภาพ : นายภาณุพงศ์  สยังกูล

 

 


รางวัลชมเชย / ชื่อภาพ : หลังเขียวชะอุ่ม    ช่างภาพ : นายศตวรรษ  วินัยเรือง

 

 


รางวัลชมเชย / ชื่อภาพ : ธรรมชาติใกล้เมือง    ช่างภาพ : นายอนุชา  คำประไพ

 

 


รางวัลชมเชย / ชื่อภาพ : หอนาฬิกากับช่วงเวลาที่เปลี่ยน    ช่างภาพ : นายธนาศักดิ์  ว่องธนาพัฒน์

 

 


รางวัลชมเชย / ชื่อภาพ : หนังตะลุงดาวรุ่ง    ช่างภาพ : นายนิธิศนันท์  มานะภาคย์

 

You may also like...