ททท.ตรังจัดโครงการทำความสะอาดบ้านปลา

พอดีพี่ๆที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังฝากประชาสัมพันธ์ครับ…..

แยกเป็นสี่กิจกรรมคือ…..

…การทำความสะอาดชายหาดปากเมง……มีเสื้อแจกด้วยนะเธอว์

ติดต่อ ททท.สำนักงานตรังเพื่อลงชื่อที่…075215867-8

อีหนึ่งโครงการคือการดำน้ำทำความสะอาดบ้านปลา….การผูกทุ่น…และการปลูกหญ้าทะเล….

มีบริการรถและเรือรวมถึงอุปกรณ์ดำน้ำฟรี…..

ติดต่อที่ชมรมดำน้ำ จ.ตรังที่ 075-225696

ได้เที่ยวแล้วยังได้บุญ+ช่วยลดโลกร้อนด้วยนะจ๊ะพวกเธอว์….

หากผู้ใดใจบุญสนใจร่วมกิจกรรมก็โทรโลด…..

อ่ะ…นี่เป็นเนื้อหาของ ททท.นะครับ….

โทรไปนะ……..

กิจกรรมดีๆ@เมืองตรัง กับโครงการทำความสะอาดบ้านปลา ปลูกหญ้าทะเล ผูกทุ่นและปลูกป่าชายหาดเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดตรังหนึ่งในกลุ่มจังหวัดทางภาคใต้ของฝั่งอันดามันที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทะเลตรัง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล ที่เป็นจุดมุ่งหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่มาถึงจังหวัดตรังแล้วจะต้องไปเที่ยวให้ได้ ทะเลตรัง จึงเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่สามารถสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ทะเลตรัง เป็นที่หนึ่งที่ได้รับผลจากอิทธิพลของลมมรสุมส่งผลให้เป็นที่รองรับขยะจากที่อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก โฟม กระป๋องน้ำ เครื่องมือประมง หรือแม้แต่เครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปริมาณขยะ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีมาจากเรือประมง นักท่องเที่ยวที่มาดำน้ำดูปะการังทิ้งขยะลงทะเล ส่งผลให้ปะการังได้รับความเสียหาย ธรรมชาติใต้ทะเลก็ไม่สวยงาม

จากปัจจัยการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละปีส่วนหนึ่งก่อให้เกิดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาให้คงสภาพความสวยงามและความเป็นธรรมชาติอันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง โดยความร่วมมือกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังพร้อมทั้งหน่วยงานหลายๆภาคส่วนเห็นควรที่จะจัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า…รักษาแหล่งท่องเที่ยวขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในท้องถิ่นได้ตระหนักและ เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลให้คงความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดและมีความยั่งยืน

You may also like...