เค้กกนิษฐา

จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของฝาก ของกำนัล ที่ระลึกจากเมืองตรัง ศูนย์รวมอาหารไทย-มุสลิม บริการละหมาด จัดกรุ๊ปทัวร์ ทัศนศึกษาดูงาน

ที่อยู่ : 133 หมู่ 7 ต.นาโยงเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง

โทร. 075-299276, 081-7878188

www.khanittacake.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>