หจก. ตรังเอ็มเอ็นซี การก่อสร้าง

รับงานทำเครื่องหมายจราจร และตีเส้นจราจร

บริหารงานโดย : ศักรินทร์ (หมัด) หลงขาว

ที่อยู่ : 43/4 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

โทร. 075-207291, 081-1253008, 084-6902517

อีเมล์ longkhao@hotmail.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>