ร้านเล้งพานิชธนากูล

จำหน่าย : สี กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องปูพื้น อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

บริหารโดย : กร (เจ๊เขีย) โล่สถาพรพิพิธ, วริศวงศ์ โล่สถาพรพิพิธ

ที่อยู่ : 102 ถนนตรังปะเหลียน อ.ปะเหลียน อ.เมือง จ.ตรัง 92180

โทร. 075-282451-2

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>