น้ำดื่มอ้อยทิพย์

บริการ ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม รับส่งน้ำแข็งอนามัยตามงานต่างๆ ราคาเป็นกันเอง

บริหารงานโดย : คุณปราณี (เจ๊อ้อย) หนูเนื่อง

ที่อยู่ : 66 หมู่ 7 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92000

โทร. 087-8866763

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>