ชลอการยาง

บริการ : รับซื้อยางแผ่น เศษยาง ราคายุติธรรม

ที่อยู่ : 159 (ใกล้รร.บ้านทุ่งหนองแห้ง) หมู่ 1 ตำบลในควน อ.ย่านตาขาว อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร. 075-576245, 089-4755330

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>