ปากเมงรีสอร์ท

บริการ : ห้องพัก บรรยากาศริมทะเล พร้อมห้องประชุมสัมนา รับรองคนได้ถึง 120-150 คน

โทร. 075-274111-2, 075-203031

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>