เซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา

เด็กตรังชื่นมื่นกับโครงการเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียน บ้านโคกยาง

 

สมแล้วที่เป็นผู้นำในวงการห้างสรรพสินค้าของเมืองไทยอย่างแท้จริง เพราะเมื่อผลประกอบการวิ่งฉิวทะลุเป้า เขาก็ไม่เคยทอดทิ้งสังคม บริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด ยกทีมครอบครัวใหญ่ ที่นำทัพโดยตั่วเฮีย วันชัย และ สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ พร้อมด้วย ปิยพรรณ, ณรงค์ฤทธิ์–วันทนีย์, วัฒน์ จิราธิวัฒน์ ที่มากันในมาดครูประชาบาล ในงานเปิด “โครงการเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียน บ้านโคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง” ซึ่งทางเซ็นทรัลกรุ๊ปได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมโรงเรียนพร้อมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน โดยมี ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะคนเมืองตรัง มาเป็นประธานในพิธี

 

 

กำหนดการเปิดตัว“เซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา” โรงเรียนบ้านโคกยาง อ.กันตัง จ. ตรัง

 

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553

06.00 น. คณะสื่อมวลชนตื่นเช้ากันอีกแล้วครับพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

07.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานจังหวัดตรัง ด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7400

08.25 น. คุณนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)เดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดตรังพร้อมสื่อมวลชน

09.30 น. คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด คณะผู้บริหารสื่อมวลชนถึงโรงเรียนบ้านโคกยาง รับประทานอาหารเช้า

09.45 น. คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ขอลองเป็นครูสักหนึ่งวันกับเคล็ดลับปรับใช้ได้ตลอดชีวิต “คณิต

คิดไวในแบบสุทธิธรรม” และคุณนริศ เชยกลิ่น สอนนักเรียนหัวข้อ “ลดโลกร้อนตามสไตล์ครูนริศ”

10.15 น. คุณไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการ จังหวัดตรัง , คุณกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ผู้บริหารโรงเรียนบ้านโคกยาง และคณะนักเรียนรอต้อนรับฯ พณฯ ชวน หลีกภัย ประธานในพิธี

10.30 น. ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน คุณไมตรี อินทุสุต, คุณกิจ หลีกภัย , คุณวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และคณะผู้บริหาร ต้อนรับและนำเข้าสู่บริเวณพิธี

§ อ. พิชัย ใจเพียร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโรงเรียนพร้อมทั้งการบูรณะและปรับปรุงอาคารเรียนโรงอาหาร ห้องประชุม และอื่นๆ

§ คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา โครงการโรงเรียนบ้านโคกยาง และแผนงานกิจกรรม

§ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย กล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงานโดยการตีระฆัง

§ คุณวันชัย จิราธิวัฒน์ มอบของที่ระลึกแก่ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย

§ คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ มอบของที่ระลึกแก่ คุณกิจ หลีกภัย

§ คุณนริศ เชยกลิ่น มอบของที่ระลึกแก่ คุณไมตรี (ผู้ว่า ฯ )

§ ถ่ายภาพหมู่เป็นระลึกจำนวน 2 ชุด

§ พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ฯพณฯ ชวน หลีกภัย คุณวันชัย จิราธิวัฒน์คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ คุณกิจ หลีกภัย , คุณไมตรี อินทุสุตร่วมปลูกต้นยาง 5 ต้น เพื่อเพิ่มความร่มรื่นแก่โรงเรียนและเดินชมบริเวณโรงเรียน จากนั้นทาสีบานประตูห้องเรียนซึ่งทำด้วยแผ่นเหล็กเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่โรงเรียน

§ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย สอนหนังสือแก่นักเรียนบนชั้น 2 อาคารเรียน 2 ชั้น

§ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย คุณวันชัย จิราธิวัฒน์ คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ คุณนริศ เชยกลิ่น ร่วมปรุงอาหาร และ ตักอาหารแจกแด็กนักเรียนและคณะครู

 

12. 00 น. ฯพณฯชวน หลีกภัย เดินทางออกจากโรงเรียนบ้านโคกยาง

§ คุณไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด คุณกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะผู้บริหารข้าราชการ อาจารย์ และสื่อมวลชน ร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงเรียน

§ ชมการแสดงมโนราห์ โดยนักเรียนจากโรงเรียน บ้านโคกยาง

§ คุณกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปชม แหล่งท่องเที่ยวของ จ.ตรัง อาทิ ถ้ำมรกต และเกาะต่างๆ เป็นต้น

§ รับประทานอาหารค่ำ

§ เข้าพัก

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

§ เยี่ยมชมและสักการะ ศาลหลักเมืองเก่าและหลักเมืองใหม่

§ เยี่ยมชมสถานที่เสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว

§ รับประทานอาหารอาหารปักษ์ใต้ ร้านบาโคนี่ (ตรงข้ามสนามกีฬากลาง)

§ เยี่ยมชมบ้านคุณแม่ถ้วน หลีกภัย

§ สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดตรัง และ

เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก

15.00 น. ออกเดินทางไปยังสนามบิน จ.ตรัง

16.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7411

18.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

You may also like...