สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ จิตรกรเอกชาวตรัง

คุณสมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ เป็นจิตกรชาวตรังผู้เปี่ยมล้นด้วยความสามารถ ผลงานโดดเด่นของเขาเป็นภาพวาดสีน้ำมันที่สะท้อนนัยยะทางการเมือง และการแสดงออกทางความคิดที่ได้รับการจัดอันดับว่า ค่อนข้างจะรุนแรงและตรงไปตรงมา ต่อสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน 

บทบาทของสมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ในวงการศิลปะนั้น ไม่ได้จบอยู่แค่คนวาดรูปขาย แต่ยังเป็นทั้งอาจารย์พิเศษ และเป็นนักเคลื่อนไหวระดับผู้นำที่สร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสถานภาพของศิลปินในประเทศนี้ โดยเขาเป็นทั้งหัวหอกในการจัดตั้งแลจจุบันยังควบตำแหน่งเป็นถึงนายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลงานโดดเด่นคือการรวมศิลปินมาจัดนิทรรศการครั้งใหญ่ เพื่อสร้างแรงสั่นสะเทิอนทางศิลปะให้เกิดขึ้นกับสังคมในวงกว้าง และแน่นอนว่า เขาคืออีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ชาวตรังภาคภูมิใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ

'ชาลี กางอิ่ม'นา​ยกเทศมนตรี​นครตรัง'รั​บฟังความคิ​ดเห็นของประ​ชาชน...สร้า​งประติมากร​รมเอกลักษณ์​เมือง

 

 

 

You may also like...