มีดพร้านาป้อ

มีดพร้าบ้านนาป้อ เป็นสินค้าชุมชนอีกตัวหนึ่งที่มีคุณภาพ เป็นที่รู้จักของชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ บ้านนาป้อเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม จากตัวศาลากลางจังหวัดตรัง สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง ระยะทางประมาณ 6 กม. เป็นหมู่บ้านที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นทุ่งนาและสวนยาง คนในชุมชนแห่งนี้อยู่กันอย่างสงบ แบบมุสลิมที่?เคร่งครัดในศาสนา ไม่ดื่มสุรา ไม่มียาเสพติด ไม่มีการพนัน ไม่มีคดีอาชญากรรม ที่จะสร้างปัญหาให้กับสังคม

ภายในอาคารเล็กๆ มีหลังคา มีเสา ไม่มีฝาผนัง หลายหลัง ซึ่งอยู่กลางชุมชน ประมาณ 10 กว่าแห่ง ถูกกำหนดให้เป็นที่ “ตีมีดพร้า” หรือผลิตมีดพร้า มีดสำหรับชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ ใช้ในการเกษตรและชีวิตประจำวัน สารพัดประโยชน์ นอกจากมีดพร้าแล้วชุมชนที่นี่ยังผลิตเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆ อีกมากมาย เช่น จอบ เสียม คราด ชะแลง ขวาน เคียวทลายปาล์ม และมีดชำแหละเนื้อสัตว์ทุกชนิด

บ้านนาป้อ เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมาช้านานแล้วในการผลิตมีดพร้า หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ตีมีดพร้า มีดพร้าเป็นมีดที่ใช้ในการเกษตร และชีวิตประจำวันของเกษตรกร จากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่นี่บอกว่า การตีมีดพร้ามีมาตั้งแต่ตั้งชุมชนบ้านนาป้อก็นับร้อยปีแล้ว คนที่เป็นต้นตำรับ คือนายเด่น ชิตจันทร์ หรือ บังเด่น ที่คนนาป้อและคนทั่วๆ ไปรู้จักเป็นอย่างดี ครั้งที่บังเด่น ตีมีดพร้า ก็ถ่ายทอดวิชาให้กับลูกๆ หลานๆ และคนในชุมชนให้ได้มีอาชีพติดตัว

นายคมสัน ชิตจันทร์ อายุ 39 ปี เป็นบุตรชายของบังเด่น ผู้บุกเบิกตีมีดพร้ารายแรก บอกกับ นสพ.บ้านเมืองว่า เกิดมาก็เห็น ปะ (พ่อ) ตีมีดพร้าขายให้กับชาวบ้าน ซึมซับอาชีพตีมีดพร้ามาตั้งแต่เด็ก จึงมีความรักในอาชีพนี้มาตลอด ก่อนหน้านี้ตีมีดพร้าร่วมกับพี่ชายคือ ประเวท แต่มาระยะหลังก็แยกมาทำเป็นอาชีพส่วนตัว ประมาณ 5 ปีแล้ว ปัญหาอุปสรรคของการผลิตมีดพร้าคือ ขาดแรงงานมีฝีมือ เพราะอาชีพตีมีดเป็นงานที่เหนื่อย ต้องใช้แรงงาน ใจไม่รักทำไม่ได้ คนที่รักในอาชีพนี้มีน้อย

มีดพร้าที่ผลิตขึ้นมาจะเป็นสินค้าเบอร์ 22 ขายในพื้นที่ จ.ตรัง, หากผลิตเพื่อขายในจังหวัดกระบี่ จะเป็นมีดพร้าตราดาว และสินค้าเบอร์ 55 หากขายลูกค้าพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จะรู้จักว่ามีดพร้า “บังคมสัน” บ้านนาป้อ เพราะทราบดีว่าเป็นมีดพร้าที่ทำมาจากเหล็กแหนบ คุณภาพมีดดี คม มีดพร้าของตนเป็นที่รู้จักของคนในแถบนี้

?แต่ละวันจะผลิตได้ 15 ชิ้น นำไปขายส่งในร้านค้าตลาดสดเขตเทศบาลนครตรัง มีความคิดจะเพิ่มการผลิต โดยเพิ่มเป็น 2 เตาเผา ปัจจุบันมีเตาเผา 1 เตา เพราะตลาดมีความต้องการมาก ทำมาเท่าไหร่ก็ขายได้หมด ตนและชาวบ้านแถบนี้ก็ต้องการให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน เข้ามาสนับสนุนเงินทุนเพื่อให้กู้แบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หากได้เงินเข้ามาก็นำไปซื้อเครื่องจักรบางตัว ปรับปรุงที่ทำงาน อีกทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการผลิต หากใครสนใจมีดพร้า “บังคมสัน” บ้านนาป้อ ติดต่อได้ที่ เลขที่ 4 หมู่ 8 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง หรือที่ 08-6683-9604

จากคำบอกเล่าของ นางวรรณี ชิตจันทร์ ภรรยา คุณประเวท ชิตจันทร์ ประธานชุมชนผลิตมีดพร้าบ้านนาป้อ ซึ่งผลิตมีดและเครื่องมือการเกษตรอื่นๆ นำสินค้าไปแสดงที่เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ครั้งแรกผู้ที่มาชมสินค้า OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ถามว่า นี่คืออะไร แล้วเอาไปทำอะไร ทำให้ตนและญาติที่ไปขายมีดพร้า งง..งง..แต่ก็เข้าใจเลยว่า คนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดยังไม่รู้จักมีดพร้าและสินค้าจากชุมชนบ้านนาป้อ… แต่วันนี้ คนทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า เขมร และมาเลเซีย รู้จักมีดพร้าบ้านนาป้อเป็นอย่างดี

ยอดผลิตและยอดขายของประเวท ชิตจันทร์ ผลิตในเชิงพาณิชย์ได้วันละ 200 ชิ้น คนงานร่วม 20 คน เหล็กที่ใช้ตีมีดจะเป็นเหล็กแหนบรถบรรทุก 6 ล้อ เพราะมีความพอดีกับชิ้นงาน ตีมีดออกมาจะคม ทนทาน มีดพร้าเบอร์ 2 ขายดีที่สุด ใครมาเยี่ยมชุมชนบ้านนาป้อก็เลือกซื้อไปได้ อันละ 160 บาท ชาวบ้านที่มารวมกลุ่มตีมีดที่นี่ จะทำงานเฉพาะช่วงเช้า 08.00-11.00 น. งานก็เสร็จแล้ว หลังจากนั้นทุกคนก็ออกไปทำงานอื่นๆ อีก คนที่นี่ขยันทำมาหากิน ใครสนใจมีดพร้าบ้านนาป้อ สินค้า OTOP ติดต่อได้ที่ กลุ่มมีดพร้านาป้อ เลขที่ 4/3 หมู่ 8 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 08-5692-4017

นี่คือความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP มีดพร้าบ้านนาป้อ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ วันนี้มีดพร้าบ้านนาป้อ เป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ขายทั้งในและต่างประเทศ

อีกทั้งหน่วยงานของรัฐเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง มีคุณชยานันท์ แก่นแก้ว ผู้ช่วย ผอ.ททท.ตรัง และคณะ ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชุมชนที่ผลิตมีดพร้าบ้านนาป้อ ที่จะทำการประชาสัมพันธ์ ทำตลาดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อีกชนิดหนึ่ง ที่เป็นมีดเพื่อการเกษตรและใช้ในชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากที่กิน ที่เที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ของ จ.ตรัง…
——————————————————————————–

สถานที่จำหน่าย
เลขที่ 4 หมู่ 8 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง หรือที่ 08-6683-9604

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>