มีดพร้านาป้อ

มีดพร้าบ้านนาป้อ เป็นสินค้าชุมชนอีกตัวหนึ่งที่มีคุณภาพ เป็นที่รู้จักของชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ บ้านนาป้อเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม จากตัวศาลากลางจังหวัดตรัง สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง ระยะทางประมาณ 6 กม. เป็นหมู่บ้านที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นทุ่งนาและสวนยาง คนในชุมชนแห่งนี้อยู่กันอย่างสงบ แบบมุสลิมที่?เคร่งครัดในศาสนา ไม่ดื่มสุรา ไม่มียาเสพติด ไม่มีการพนัน ไม่มีคดีอาชญากรรม ที่จะสร้างปัญหาให้กับสังคม

ภายในอาคารเล็กๆ มีหลังคา มีเสา ไม่มีฝาผนัง หลายหลัง ซึ่งอยู่กลางชุมชน ประมาณ 10 กว่าแห่ง ถูกกำหนดให้เป็นที่ “ตีมีดพร้า” หรือผลิตมีดพร้า มีดสำหรับชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ ใช้ในการเกษตรและชีวิตประจำวัน สารพัดประโยชน์ นอกจากมีดพร้าแล้วชุมชนที่นี่ยังผลิตเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆ อีกมากมาย เช่น จอบ เสียม คราด ชะแลง ขวาน เคียวทลายปาล์ม และมีดชำแหละเนื้อสัตว์ทุกชนิด

บ้านนาป้อ เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมาช้านานแล้วในการผลิตมีดพร้า หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ตีมีดพร้า มีดพร้าเป็นมีดที่ใช้ในการเกษตร และชีวิตประจำวันของเกษตรกร จากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่นี่บอกว่า การตีมีดพร้ามีมาตั้งแต่ตั้งชุมชนบ้านนาป้อก็นับร้อยปีแล้ว คนที่เป็นต้นตำรับ คือนายเด่น ชิตจันทร์ หรือ บังเด่น ที่คนนาป้อและคนทั่วๆ ไปรู้จักเป็นอย่างดี ครั้งที่บังเด่น ตีมีดพร้า ก็ถ่ายทอดวิชาให้กับลูกๆ หลานๆ และคนในชุมชนให้ได้มีอาชีพติดตัว

นายคมสัน ชิตจันทร์ อายุ 39 ปี เป็นบุตรชายของบังเด่น ผู้บุกเบิกตีมีดพร้ารายแรก บอกกับ นสพ.บ้านเมืองว่า เกิดมาก็เห็น ปะ (พ่อ) ตีมีดพร้าขายให้กับชาวบ้าน ซึมซับอาชีพตีมีดพร้ามาตั้งแต่เด็ก จึงมีความรักในอาชีพนี้มาตลอด ก่อนหน้านี้ตีมีดพร้าร่วมกับพี่ชายคือ ประเวท แต่มาระยะหลังก็แยกมาทำเป็นอาชีพส่วนตัว ประมาณ 5 ปีแล้ว ปัญหาอุปสรรคของการผลิตมีดพร้าคือ ขาดแรงงานมีฝีมือ เพราะอาชีพตีมีดเป็นงานที่เหนื่อย ต้องใช้แรงงาน ใจไม่รักทำไม่ได้ คนที่รักในอาชีพนี้มีน้อย

มีดพร้าที่ผลิตขึ้นมาจะเป็นสินค้าเบอร์ 22 ขายในพื้นที่ จ.ตรัง, หากผลิตเพื่อขายในจังหวัดกระบี่ จะเป็นมีดพร้าตราดาว และสินค้าเบอร์ 55 หากขายลูกค้าพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จะรู้จักว่ามีดพร้า “บังคมสัน” บ้านนาป้อ เพราะทราบดีว่าเป็นมีดพร้าที่ทำมาจากเหล็กแหนบ คุณภาพมีดดี คม มีดพร้าของตนเป็นที่รู้จักของคนในแถบนี้

?แต่ละวันจะผลิตได้ 15 ชิ้น นำไปขายส่งในร้านค้าตลาดสดเขตเทศบาลนครตรัง มีความคิดจะเพิ่มการผลิต โดยเพิ่มเป็น 2 เตาเผา ปัจจุบันมีเตาเผา 1 เตา เพราะตลาดมีความต้องการมาก ทำมาเท่าไหร่ก็ขายได้หมด ตนและชาวบ้านแถบนี้ก็ต้องการให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน เข้ามาสนับสนุนเงินทุนเพื่อให้กู้แบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หากได้เงินเข้ามาก็นำไปซื้อเครื่องจักรบางตัว ปรับปรุงที่ทำงาน อีกทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการผลิต หากใครสนใจมีดพร้า “บังคมสัน” บ้านนาป้อ ติดต่อได้ที่ เลขที่ 4 หมู่ 8 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง หรือที่ 08-6683-9604

จากคำบอกเล่าของ นางวรรณี ชิตจันทร์ ภรรยา คุณประเวท ชิตจันทร์ ประธานชุมชนผลิตมีดพร้าบ้านนาป้อ ซึ่งผลิตมีดและเครื่องมือการเกษตรอื่นๆ นำสินค้าไปแสดงที่เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ครั้งแรกผู้ที่มาชมสินค้า OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ถามว่า นี่คืออะไร แล้วเอาไปทำอะไร ทำให้ตนและญาติที่ไปขายมีดพร้า งง..งง..แต่ก็เข้าใจเลยว่า คนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดยังไม่รู้จักมีดพร้าและสินค้าจากชุมชนบ้านนาป้อ… แต่วันนี้ คนทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า เขมร และมาเลเซีย รู้จักมีดพร้าบ้านนาป้อเป็นอย่างดี

ยอดผลิตและยอดขายของประเวท ชิตจันทร์ ผลิตในเชิงพาณิชย์ได้วันละ 200 ชิ้น คนงานร่วม 20 คน เหล็กที่ใช้ตีมีดจะเป็นเหล็กแหนบรถบรรทุก 6 ล้อ เพราะมีความพอดีกับชิ้นงาน ตีมีดออกมาจะคม ทนทาน มีดพร้าเบอร์ 2 ขายดีที่สุด ใครมาเยี่ยมชุมชนบ้านนาป้อก็เลือกซื้อไปได้ อันละ 160 บาท ชาวบ้านที่มารวมกลุ่มตีมีดที่นี่ จะทำงานเฉพาะช่วงเช้า 08.00-11.00 น. งานก็เสร็จแล้ว หลังจากนั้นทุกคนก็ออกไปทำงานอื่นๆ อีก คนที่นี่ขยันทำมาหากิน ใครสนใจมีดพร้าบ้านนาป้อ สินค้า OTOP ติดต่อได้ที่ กลุ่มมีดพร้านาป้อ เลขที่ 4/3 หมู่ 8 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 08-5692-4017

นี่คือความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP มีดพร้าบ้านนาป้อ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ วันนี้มีดพร้าบ้านนาป้อ เป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ขายทั้งในและต่างประเทศ

อีกทั้งหน่วยงานของรัฐเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง มีคุณชยานันท์ แก่นแก้ว ผู้ช่วย ผอ.ททท.ตรัง และคณะ ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชุมชนที่ผลิตมีดพร้าบ้านนาป้อ ที่จะทำการประชาสัมพันธ์ ทำตลาดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อีกชนิดหนึ่ง ที่เป็นมีดเพื่อการเกษตรและใช้ในชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากที่กิน ที่เที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ของ จ.ตรัง…
——————————————————————————–

สถานที่จำหน่าย
เลขที่ 4 หมู่ 8 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง หรือที่ 08-6683-9604

Comments

comments

You may also like...

43 Responses

 1. Hi! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thanks|

 2. Itamar Serpa says:

  Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be interesting to read through content from other authors and use a little something from other sites. |

 3. wonderful issues altogether, you simply won a brand new reader. What might you recommend about your publish that you made some days ago? Any positive?|

 4. Itamar Serpa says:

  What a material of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge regarding unpredicted feelings.|

 5. Itamar Serp says:

  Hello to all, for the reason that I am actually eager of reading this blog’s post to be updated daily. It consists of good material.|

 6. Heya i am for the primary time here. I found this board and I in finding It really useful & it helped me out a lot. I am hoping to provide one thing again and aid others such as you helped me.|

 7. Hi there I am so thrilled I found your web site, I really found you by mistake, while I was researching on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent work.|

 8. Related Site says:

  Can I just say what a comfort to uncover a person that actually knows what they are discussing on the net. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people must look at this and understand this side of the story. I was surprised that you aren’t more popular given that you surely possess the gift.|

 9. Umanizzare says:

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?|

 10. Saved as a favorite, I love your site!|

 11. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any methods to help prevent content from being stolen? I’d definitely appreciate it.|

 12. Itamar Serpa says:

  Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say great blog!|

 13. Great web site. Plenty of helpful info here. I am sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And naturally, thank you in your effort!|

 14. MAGA says:

  If some one desires expert view regarding blogging after that i advise him/her to pay a visit this website, Keep up the good work.|

 15. Itamar Serp says:

  Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Bless you|

 16. Excellent post. I certainly love this website. Keep writing!|

 17. Wonderful work! This is the type of information that are meant to be shared across the web. Shame on Google for not positioning this publish higher! Come on over and visit my website . Thank you =)|

 18. Lelio Junior says:

  I’m curious to find out what blog platform you’re utilizing? I’m having some small security problems with my latest site and I would like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?|

 19. Hey there! I just would like to offer you a huge thumbs up for your great info you have got here on this post. I’ll be coming back to your web site for more soon.|

 20. Very quickly this web site will be famous amid all blogging visitors, due to it’s pleasant articles|

 21. Hello There. I discovered your blog the use of msn. That is an extremely well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to learn more of your helpful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.|

 22. I like the valuable information you supply for your articles. I’ll bookmark your blog and test again here regularly. I am moderately certain I will be informed lots of new stuff proper right here! Best of luck for the following!|

 23. Hello my friend! I want to say that this article is awesome, great written and include approximately all vital infos. I’d like to see extra posts like this .|

 24. This design is steller! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 25. Very good information. Lucky me I came across your site by chance (stumbleupon). I have book-marked it for later!|

 26. It’s impressive that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our argument made at this time.|

 27. What’s up everybody, here every one is sharing these kinds of experience, therefore it’s fastidious to read this blog, and I used to pay a quick visit this blog everyday.|

 28. Heya! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the excellent work!|

 29. That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very precise information… Thanks for sharing this one. A must read post!|

 30. Remarkable issues here. I am very glad to see your article. Thank you so much and I’m having a look ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?|

 31. What a data of un-ambiguity and preserveness of precious know-how regarding unpredicted emotions.|

 32. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!|

 33. Lelio Junior says:

  May I simply just say what a comfort to find an individual who genuinely knows what they’re discussing on the net. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. More and more people need to check this out and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular because you most certainly possess the gift.|

 34. Lelio Junior says:

  Hey there, You have done an excellent job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I am sure they’ll be benefited from this site.|

 35. Everything is very open with a very clear description of the challenges. It was really informative. Your website is very helpful. Thank you for sharing!|

 36. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my hunt for something regarding this.|

 37. Dadado Veig says:

  Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you can be a great author.I will always bookmark your blog and may come back someday. I want to encourage yourself to continue your great job, have a nice morning!|

 38. Great site. A lot of useful information here. I’m sending it to several friends ans also sharing in delicious. And certainly, thank you on your sweat!|

 39. Lelio Junior says:

  Appreciation to my father who told me on the topic of this web site, this blog is in fact amazing.|

 40. Grupo Coral says:

  whoah this blog is magnificent i really like studying your posts. Stay up the great work! You realize, lots of people are hunting around for this info, you can aid them greatly. |

 41. Lelio Junior says:

  First off I would like to say fantastic blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I’ve had a hard time clearing my thoughts in getting my thoughts out. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Thank you!|

 42. This is a topic that’s near to my heart… Many thanks! Where are your contact details though?|

 43. Great information. Lucky me I found your blog by accident (stumbleupon). I’ve book-marked it for later!|

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>