ดอกไม้ใบยางพารา

ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ดอกไม้ใบยางพารา

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีศิลป์ประดิษฐ์

สถานที่ : 204/8  หมู่ที่  1  ต.บ้านโพธิ์   อ.เมือง   จ.ตรัง   โทร.0-1370-0954,  0-7522-6730, 0-7521-2487

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มสตรีทำดอกไม้แห้งและพวงหรีด  ได้เริ่มดำเนินการ  เมื่อ พ.ศ. 2541  โดยทำจากกระดาษย่นและจำหน่ายภายในหมู่บ้านและตำบล  ต่อมาวิทยากรได้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ศิลปชีพบางไทร  จึงนำความรู้มาสอนกลุ่มและผลิตดอกไม้ใบยางพารา  จำหน่ายเป็นที่แพร่หลายและเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้ราคาดี

ลักษณะการใช้งาน : เป็นดอกไม้ที่ใช้ตกแต่งตามบ้าน  อาคารสถานที่และจัดแจกัน

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่มศูนย์ศิลปชีพบางไทร  และตามงานต่าง ๆ  ในอำเภอเมืองตรัง

ราคาที่จำหน่าย : ราคาขายส่ง  ช่อละ  15  บาท  จัดเป็นแจกันราคาประมาณ  250 – 500  บาท  และขายปลีกช่อละ  20  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>