กล้วยฉาบ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยฉาบ

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรี

สถานที่ : หมู่ที่  1  ต.ในเตา  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : ในเตาเป็นพื้นที่ที่มีสวนผลไม้มาก  รวมทั้งกล้วยน้ำว้า  กลุ่มสตรีจึงรวมตัวกันทำกล้วยตาก  เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

ลักษณะการใช้งาน : บรรจุถุง

สถานที่จำหน่าย : หมู่ที่  1  ต.ในเตา  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  (ส่งตามร้านค้าบ้าง)

ราคาที่จำหน่าย : ตั้งแต่ 1 บาท  3 บาท  5  บาท  10  บาท  และตามสั่ง

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>