ขนมเค้กขุกมิ่ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมเค้กขุกมิ่ง

ผู้ผลิต : นายขุกมิ่ง  แซ่เฮง

สถานที่ : 5 – 6  ถ.เพชรเกษม  หมู่ที่  3  ต.ลำภูรา  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทร. 0-7528-4080, 0-7528-4118

ประวัติความเป็นมา : นายขุกมิ่ง  แซ่เฮง  เป็นคนจีนได้เดินทางเข้ามาเมืองไทย  ตั้งแต่อายุ  15  ปี  เมื่อปี พ.ศ. 2472  ต่อมาได้มาเปิดร้านขายกาแฟที่ตำบลลำภูรา  และได้เป็นผู้นำคิดค้นทำขนมเค้กเป็นคนแรก  ต่อมาได้มีราษฎรคนอื่น ๆ ได้ทำขนมเค้กขึ้นเป็นจำนวนมาก  เป็นที่แพร่หลายในตำบลลำภูรา

ลักษณะการใช้งาน : เป็นขนมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง  เหมาะสำหรับเป็นของฝาก

สถานที่จำหน่าย : 5 – 6  ถ.เพชรเกษม  ม.3  ต.ลำภูรา  (ตลาดลำภูรา)  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

ราคาที่จำหน่าย : มีหลายราคา  กล่องเล็ก  20 – 30  บาท  กล่องใหญ่  40 – 50  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>