ไม้กวาดดอกหญ้า

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม้กวาดดอกหญ้า

ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า  นางนิต  เกียงเอีย  ประธานกลุ่ม

สถานที่ : 72/7  หมู่ที่  6  ต.ลิพัง  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า  เริ่มจัดตั้งเมื่อเดือนมกราคม  2542  มีสมาชิก  15  คน  เนื่องจากในหมู่บ้าน  และตำบลใกล้เคียงมีดอกหญ้ามากมาย  และชาวบ้านโดยทั่วไป  ก็ได้มีการนำดอกหญ้ามาทำไม้กวาดใช้ภายในบ้าน  และจำหน่ายเล็กน้อย  และปัจจุบันกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า  ได้จัดทำในระบบกลุ่มซึ่งจำหน่ายสินค้าตลอดทั้งปี

ลักษณะการใช้งาน : ใช้กวาดขยะมูลฝอย  สำหรับภายในบ้าน  และสำนักงานต่าง ๆ

สถานที่จำหน่าย : ตลาดทุ่งยาว  ตลาดย่านตาขาว  ตลาดนัดชุมชนในหมู่บ้าน

ราคาที่จำหน่าย : จำหน่ายด้ามละ  25  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>