ข้าวโพดหวาน

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวโพดหวาน

ผู้ผลิต : เกษตรกรตำบลนาท่ามใต้

สถานที่ : หมู่ที่ 2,5, 6  ต.นาท่ามใต้  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทรศัพท์ 0-7521-1165

ประวัติความเป็นมา : เกษตรกรตำบลนาท่ามใต้ประกอบอาชีพหลากหลาย  และนิยมปลูกข้าวโพดกันทุกหมู่บ้าน  เมื่อปี 2543  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง  ได้รวมกลุ่มผู้ผลิตฯ  ได้สมาชิกจำนวน  107  คน  เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการ  การปรับปรุงคุณภาพ  ฯลฯ

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ต้มรับประทาน  ใช้ทำขนมหวาน

สถานที่จำหน่าย : ในหมู่บ้าน  ริมถนนภายในหมู่บ้าน

ราคาที่จำหน่าย : ข้าวโพดต้มแล้วฝักละ  5  บาท  ข้าวโพดดิบ  กก.ละ  10  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>