กลุ่มจักสานตะกร้าก้านมะพร้าว

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กลุ่มจักสานตะกร้าก้านมะพร้าว

ผู้ผลิต : กลุ่มจักสานก้านมะพร้าว

สถานที่ : 125  หมู่ที่  2  ต.นาเมืองเพชร  อ.สิเกา  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : สำนักงานพัฒนาชุมชนได้รวมตัวผู้สนใจด้านอาชีพจักสาน  ในปี 2537  ได้ประสานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เพื่อสนับสนุนวิทยากรมาทำการสอน  โดยส่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม  ในเดือนตุลาคม  2537  ได้ดำเนินการสอน  มีสมาชิก  22  คน  ใช้เวลา  15  วัน

ลักษณะการใช้งาน : เป็นตะกร้าใช้ใส่ของ  เป็นของฝาก

สถานที่จำหน่าย : ในงานเทศกาลต่าง ๆ

ราคาที่จำหน่าย : ใบละ  160 – 180 – 200  บาท 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>