ลิกไนต์

ลิกไนต์

 

ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง เป็นแหล่งแร่ถ่าน หินประเภทลิกไนต์ซึ่งมีผู้ค้นพบมานานแล้ว สมัยรัชกาลที่ 5 ก็มีกล่าวถึงในจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู พระนิพนธ์สมเด็จฯเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ว่า

“ถึงคลองติงมุ้น เป็นภาษาแขกแปลว่า แตงกวา อยู่ฝั่งขวาใกล้ปากน้ำ ลงเรือเล็กไป 5.25 ถึงบ่อถ่าน 6.25 เขาขุดคูห่างคลองประมาณ 6 วา ขุดลึก 6 ศอก พบถ่านเนื้อพอจะใช้ได้แต่ไม่สู้ดี วิถีถ่านเทลงไปในคลอง ว่าในคลองก็มี…”

 

ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเปนที่ให้สัมปทาน แต่การขุดแร่หยุดชะงักไปแล้ว เพราะปริมาณและคุณภาพของถ่านไม่คุ้มการลงทุน

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>