หอยหลอด

หอยหลอด ชาวบ้านเรียกหอยชนิดนี้ว่าหอยยอน ชื่อวิทยาศาสตร์ Solen strictus Gould. พบมากที่บริเวณชายหาดสำราญของกิ่งอำเภอหาดสำราญ ชาวบ้านมีวิธีหาหอยหลอดแบบง่ายๆ คือสังเกตดูว่ามีมูลหอยอยู่ที่ใด เมื่อพบให้ใช้ส้นเท้าย่ำลงบนพื้นดินตรงนั้น ถ้ามีหอยอยู่ รูหอยจะเปิดขึ้นพร้อมกับที่หอยบ้วนน้ำ การจับหอยต้องใช้ก้านมะพร้าวอันเล็กๆ กัดปลายให้แตกบานออกเล็กน้อย เพื่อให้ติดน้ำยาซึ่งทำด้วยปูนขาวผสมพริกชี้ฟ้าตำละเอียด ละลายน้ำให้ข้นๆ เอาก้านมะพร้าวจุ่มน้ำยาแหย่ลงไปในรู หอยทนพิษยาไม่ไหวก็จะขึ้นมาให้เห็นจนถึงขึ้นมาได้

 

ชาวบ้านหาดสำราญกล่าวว่า หอยหลอดที่นี่มีมานานแล้ว แต่ครั้งหนึ่งเคยหายไปหลายปี เพราะมีอวนรุนเข้ามากวาดบริเวณหน้าดิน เมื่อทางการได้ปราบปรามอวนรุนไประยะหนึ่ง ทำให้หอยหลอดเกิดขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังมีการเข้มงวดกวดขันเรื่องการจับหอยด้วยการใช้น้ำยา เพราะต้องการจะรักษาหอยหลอดแห่งหาดสำราญให้มีอยู่อย่างยั่งยืน

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>