บริษัท เอส เอ็ม ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท เอส เอ็ม ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยออกแบบ ก่อสร้าง บ้านจัดสรรคุณภาพ บนทำเลทอง สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านชั้นดี ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าทั้งในวันนี้และวันหน้า โดยมีสาขาโครงการอยู่ทั่วพื้นที่ภาคใต้ และกำลังขยายสาขาเพิ่มเติมไปทั่วประเทศในอนาคต  

ขอบเขตการให้บริการ
1. ออกแบบ-ก่อสร้าง บ้านจัดสรรครบวงจร
2. จำหน่ายบ้านจัดสรร

ข้อมูลองค์กรผู้สนับสนุน

บริษัท เอส เอ็ม ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด
ผู้บริหาร คุณคัมภีร์ คล้ามนฤมล
28/17 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง จ.ตรัง  92000
โทร. 075-212000 โทรสาร 075-223301

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>