รายชื่อองค์กรธุรกิจในตรัง

ตรังเป็นเมืองที่มีความพร้อมต่อการทำธุรกิจหลายประเภท อีกทั้งยังเป็นทำเลทองสำหรับเกษตรกรรม และศูนย์กลางการผลิตของอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อม  ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจประเภทต่างๆในตรัง จะเป็นประโยชน์สำหรับการติดต่อธุรกิจ ในพื้นที่จังหวัดตรัง

ชื่อ-สกุล ประเภทธุรกิจ ที่อยู่ ถนน ตำบล อำเภอ รหัส โทร
ธนาคารกสิกรไทย สาขาตรัง ธนาคาร 59 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210137-8
ธนาคารกสิกรไทย สาขาตรัง ธนาคาร 59 ถ.พระรามหก ตทับเที่ยง อ.เมือง 92000 081-4082108
ตลาภาธุรกิจ,บ.จก บริการการเงิน 120/17 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ม.2 ต.โคกหล่อ อ.เมือง 92000 075-217830
เอ.ไอ.เอ.,บ.จก. ประกันชีวิต 102-104 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218528
วัฒนาลิสซิ่ง,บ. จก. บริการการเงิน 46 ถ.นครกิจบำรุง - อ.ห้วยยอด 92130 075-271135
ธนาคารกรุงไทยสาขาตรัง ธนาคาร 150 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 -
เมืองไทยประกันชีวิต,บ.จก. ประกันชีวิต 109 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210100
สัมพันธ์ประกันภัย,บ.จก. ประกันภัย 4/10 ถ.หน้าค่าย - อ.กันตัง 92110 075-251619
ลิเบอร์ตี้ประกันภัย,บ.จก. ประกันภัย 193/6 ถ.ตรังคภูมิ - อ.กันตัง 92110 075-237955
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว สหกรณ์การเกษตร 82 ถ.ตรัง-ปะเหลียน - อ.ย่านตาขาว 92140 075-281272
ธนาคาร SMEs ศูนย์ธุรกิจตรัง ธนาคาร 3/9 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-217911
ธนาคารกสิกรไทย สาขาตรัง ธนาคาร 59 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218200
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถ.รัษฎา ธนาคาร 66/6-66/7 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-225818
บ.เบญจโบรคเกอร์ จก. ประกันวินาศภัย 4/10 ถ.หน้าค่าย ต.กันตัง อ.กันตัง 92110 075-251619
บมจ.นวกิจประกันภัย ประกันวินาศภัย 100/115 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ม.2 ต.โคกหล่อ อ.เมือง 92000 075-590060-1
ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรัง ธนาคาร 222 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-223306
สำนักงานยางพันธุ์ดีนายขำตรัง จำหน่ายยาง 37/10 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 088-4933123
สินอุดม,ร้าน อาหารสัตว์ 141 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218416
ตรังกลการ,หจก. เครื่องยนต์การเกษตร 33/1 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218758
สำนักงานยางพันธุ์ดีนายขำตรัง พันธุ์ยาง 37/10 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210999
ยางไทย,ร้าน รับซื้อยาง 98 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด 92130 075-233090-1
บุญนำสวนปาล์ม,หจก. สวนปาล์ม 121-123 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218147
นายช่วง,ร้าน มีดกรีดยาง 59/3 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด 92130 075-284072
ย่งฮง,ร้าน ปุ๋ย 26 ถ.รัษฎา - อ.กันตัง 92110 075-251267
กลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง สวนยางพารา 135/5 ม.7 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน 92180 075-281143
ช่วงเฮง,ร้าน รับซื้อยาง 29 ถ.วรคีรี ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว 92140 075-281453
ยางสยาม,ร้าน รับซื้อยาง 240 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด 92130 075-271062
ทวีโชคการเกษตร,ร้าน เกษตรกร 16/11 ถ.ตรัง-สตูล ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน 92180 075-289024
ศรีตรังเกษตร,ร้าน ปุ๋ย 174-176 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-214186
ตรังมหาชัยฟาร์ม ฟาร์มสุกร 157/4 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด 92190 075-266228
รัษฏาพันธุ์ไม้,ร้าน ไม้ดอกไม้ประดับ 61 ม.4 ถ.เทศารัษฎา - อ.รัษฎา 92160 075-260222
ร้านรัตนาการ์เด้นท์ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 162/5 ถ.เพชรเกษม ต.ปากคม อ.ห้วยยอด 92130 086-9540641
ร้านขวัญใจน้องนุ๊ก ธุรกิจขนส่งสินค้าทั่วประเทศ 61 ถ.เทศบาล24 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด 92130 084-1903053
ไอ.ที.ช็อป,ร้าน โทรศัพท์มือถือ 33 ถ.วรคิรี - อ.ย่านตาขาว 92140 075-240873
สะดวกโยธินขนส่ง(2003),บ. จก. ขนส่งสินค้า 88/9 ถ.กว้างไพศาล ม.4 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง 92000 075276088-97
ตรัง เค.โอ.เอ.,หจก. โทรศัพท์มือถือ 8/17-18 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-222201-5
หาดใหญ่พงษ์ศิริขนส่ง,บ.จก. ขนส่งสินค้า 110/1 ถ.สาริกา ต.โคกหล่อ อ.เมือง 92000 075-210401
อินเตอร์คอล คอมมูนิเคชั่น,หจก. อุปกรณ์สื่อสาร 131/2 ถ.ควนคีรี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-220142
โมบายเทเลโฟน,ร้าน อุปกรณ์สื่อสาร 236 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-222967
วิสิทธิ์ทราเวิล,บ.จก. ขนส่ง 298/2 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 -
ตรังลำเลียง,บ.จก. ขนส่ง 64-66 ถ.วิเศษกุล ซ.5 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 -
ชัยเจริญสื่อสาร,ร้าน อุปกรณ์สื่อสาร 295 ถ.ตรัง-ปะเหลียน - อ.ย่านตาขาว 92140 075-281394
ทีทีแอนด์ที,บมจ. ติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน 1/46 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง 92000 075-224500-2
ตรังเทเลคอม โทรศัพท์มือถือ 120 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-215600
เสรีสื่อสาร,ร้าน โทรศัพท์มือถือ 292/6 ม.2 - ต.คลองปาง อ.รัษฎา 92160 075-286222
นาโยงโมบาย,ร้าน โทรศัพท์มือถือ 17/2 ถ.ตรัง-พัทลุง - อ.นาโยง 92170 075-299944
สิทธิชัยโมบาย โทรศัพท์มือถือ 680 ถ.เพชรเกษม - อ.ห้วยยอด 92130 075-233317
หมวยเทเลคอมรวมทรัพย์ โทรศัพท์มือถือ 32/4 ม.2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน 92180 075-289359
เฟรนด์มีเดีย เทเลวิซเอ็กซ์เพรส,ร้าน โทรศัทพ์มือถือ 11 ถ.พิศาล - อ.ย่านตาขาว 92140 075-240073
กันตังคอนเทนเนอร์เดโพ,บ. จก. รับขนส่งสินค้า 37 ถ.คลองภาษี ต.กันตัง อ.กันตัง 92110 075-251722
เรียลจิสติกส์,บ.จก. บริการขนส่งสินค้า 156/2 ถ.บางเป้า ต.บางเป้า อ.กันตัง 92110 075-251662
ทริปเปิ้ลทีบรอดแบรนด์,บมจ. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 2/16 ถ.คลองน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-215677
ก้องฟ้าทราเวล นำเที่ยวในและต่างประเทศ 191 ถ.เพชรเกษม อ.ห้วยยอด 92130 075-271093
เกาะไหงรีสอร์ท ที่พัก/ท่องเที่ยว 28-30 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 081-9993990
หจก.ง่วนไถ่ฮะเฮงตรัง 120-122 ถ.หลังตลาด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000
ร้านเบิร์ดเบเกอรี่ กาแฟและขนมเค้กพื้นบ้าน 31 ม.1 ถ.ตรัง- ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว 92140 085-3606489
ร.ร.ท่ากลางสอนขับรถยนต์ สอนขับรถยนต์ 129ม.1 ถ.น้ำผุดใต้ ต.นาตาล่วง อ.เมือง 92000 075-214145
เบนซ์มิวสิค,ร้าน ตู้คาราโอเกะ 28/30 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219371
ห้องภาพกรุงเทพโฟโต้เอ็กซ์เพรส ห้องภาพ 81 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210757
โรงพิมพ์เหรียญชัย ผลิตสิ่งพิมพ์ 110/4ม.2 ถ.สาลิกา ต.โคกหล่อ อ.เมือง 92000 075-225215
มณีวรรณแมนชั่น ที่พักอาศัย 18/84 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-220011
จักรวาลคัลเลอร์แล็ป ห้องภาพ 16 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218685
พงษ์โอชา,ร้าน อาหารและเครื่องดื่ม 105 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219918
ใจดี แอร์แอนด์ ไฮไฟ,ร้าน ประดับยนต์ 334-336 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218575
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ โรงพยาบาล 61/39 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218988
โชว์ศิลป์,ร้าน เขียนป้ายโฆษณา 25/49 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210640
ภัตตาคารธรรมนูญ อาหารและเครื่องดื่ม 111-113 ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219334
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ โรงพยาบาล 247/2-3 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218585
ช.ยางยนต์,ร้าน ยางรถยนต์ 186/2 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219402
สมเจตเซอร์วิส,หจก. สถานีบริการน้ำมัน 169 ถ.ตรัง-ปะเหลียน - อ.ย่านตาขาว 92140 075-281071
อู่ครื้นการช่าง อู่ซ่อมสีรถยนต์ 100 ถ.เพชรเกษม ต.นาตาล่วง อ.เมือง 92000 075-211197
จิตรศิลป์,ร้าน ห้องภาพ 54 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210714
วีระออโต้คาร์,ร้าน ประดับยนต์ 170 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218947
เรดิโอ ออโต้คาร์,ร้าน ประดับยนต์ 180/3-4 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210584
วัตรไพบูลย์,บ.  จก. รับเหมาก่อสร้าง 65/53 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-211601
โกดำ,ร้านอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 4/2 ถ.พิกุลทอง - อ.ย่านตาขาว 92140 075-240164
วังวิเศษปิโตรเลียม,หจก. สถานีบริการน้ำมัน 276 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ 92220 075-296116
เอสเอ็มดี เอสเตทแมเนจเมนท์,บ.จก. รับเหมาก่อสร้าง 28/17 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-212000
โรงพยาบาลราชดำเนิน โรงพยาบาล 25 ถ.ไทรงาม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-211200-4
ศูนย์ป้องกันสนิมทัฟโคทไดนอล พ่นกันสนิมรถยนต์ 392/2 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-213045
สหเทพรถยก,ร้าน รับยกของ เครื่องจักร 53/4 ถ.ควนขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210478
เอส.แอนด์ บี.สนุกเกอร์คลับ สนุกเกอร์ 33/6 ถ.พัทลุง ซ.2 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-211962
โรงกลึงวิเศษกุล ซ่อมเครื่องจักร,กลึง 348/14-15 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219305
สหโภชนา,ร้าน อาหารและเครื่องดื่ม 2/1 ม.1 ถ.พิศาล - อ.ย่านตาขาว 92140 075-281354
ดอกไม้สด,ร้าน จัดดอกไม้ 7/5-6 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-212476
เทคนิคมอเตอร์,ร้าน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 173 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210661
เค้กสายใจ อาหารและของที่ระลึก 119 ม.7 ถ.ตรัง-นาโยง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง 92170 075-299873
ตรังสปอตคลับ,บ. จก. สปอตคลับ-บันเทิง 69 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-214863
เอ็ม.ดี.บริการ,หจก. ตรวจสภาพรถยนต์ 20/20 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-220900
เอกฉัตรโปรดั๊กชั่น,ร้าน ศูนย์ถ่ายเอกสาร 181/1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-220273
เก็ตแมรี่,ร้าน ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาว 2/29-31 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง 92000 075-224602
ทักษิณวงแขและบุตร ที่พักอาศัย 73 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218501
ตรังคสุวรรณ,บ.จก. สถานีบริการน้ำมัน 73 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-230520
ตรังคลีนนิ่ง,บ.จก. ทำความสะอาด 99 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 -
โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย สถานศึกษา 23 - ต.โคกหล่อ อ.เมือง 92000 075-212132
จันทรังสิกุล,หจก. สถานีบริการน้ำมัน 111/3 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว 92140 075-281953
สหภัณฑ์ตรัง,ร้าน ชุดวิวาห์ 166 – 168 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218175
กะตังค์,ร้าน อาหารและเครื่องดื่ม 176 ถ.ตรัง-ปะเหลียน - อ.ย่านตาขาว 92140 075-240858
โรงพิมพ์กรีนออฟเซ็ตเพรส ผลิตสิ่งพิมพ์ 324/15 ถ.กันตังซอย16 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-213019
อาหารเลตรัง,ร้าน อาหารและเครื่องดื่ม 54/22 ม.4 - ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 92150 075-274027-9
ห้องภาพฉายากร ห้องภาพ 134 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219465
อภินันท์กราฟิคดีไซน์,หจก. ออกแบบ รับเหมา 62/5 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-225031
สกายเรดิโอกรุ๊ฟ,หจก. ผลิตรายการวิทยุ 64/48 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-217265
พัฒนออโต้ไทร์,หจก. ยางรถยนต์ 33/1-2 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-214413
แกงส้ม,ร้าน อาหารและเครื่องดื่ม 30/3 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219383
รัตนนำไชย,หจก. ห้องเช่า 194/4,32 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ ม.10 อ.เมือง 92000 075-572104-5
ตรังเจริญยิ่ง,ร้าน อาหารและเครื่องดื่ม 328/4 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-215318
นักร้อง,ร้าน อาหารและเครื่องดื่ม 42/3 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-222497
นาเหนืออลูมิเนียม รับทำอลูมิเนียม 5 ถ.ย่านซื่อ ต.คลองลุ อ.กันตัง 92110 078-858717
เสรีคาร์แคร์ ล้างอัดฉีด 67 ม.3 - ต.คลองปาง อ.รัษฎา 92160 075-260223
ตรังชยันต์บริการ,หจก. สถานีบริการน้ำมัน 6 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218090
เจริญพรปิโตรเลียมทุ่งยาว,หจก. สถานีบริการน้ำมัน 31/18 ม.1 ถ.ตรัง-สตูล ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน 92180 075-289350
ข้าวต้มพุ้ย,ร้าน อาหารและเครื่องดื่ม 111 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210127
สเตชั่นอินน์ ที่พักอาศัย 118 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-223393-6
โรงเรียนพรศิริกุล การศึกษา 2/1 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210555
บ้านภาษาครูกิฟท์ สอนภาษา 199/5 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 089-7294297
เมืองตรังออโต้ซาวด์,ร้าน ประดับยนต์ 352/1 ถ.ห้วยยอด - อ.เมือง 92000 075-212578
ครัวจรัสศิลป์ อาหาร 50 ซ.ล้อมนิเวศน์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว 92140 075-2420279
กาแฟสวนจันทน์,ร้าน อาหารและเครื่องดื่ม 11/4 ถ.รักษ์จันทน์ - อ.เมือง 92000 081-7370709
คาเปอร์ดีไซน์,บ. จก. ออกแบบตกแต่งภายใน 3/2 ถ.เวียนกะพัง - อ.เมือง 92000 075-215007
สมารท์คิทเช่น,หจก. รับออกแบบและตกแต่งภายใน 113/12-13 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-216849
บ้านสวนสุดาพร,ร้าน อาหารและเครื่องดื่ม 66/25 ถ.รักษ์จันทน์ - อ.เมือง 92000 075-226070
ห้องเสื้อชิโด้ รับตัดสูทและเสื้อผ้า 16/1 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-225153
ครูคิด,ร้านอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 170 ม.4 ถ.เลียบหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 92150 075-274100
ยกยอ,ร้าน อาหารและเครื่องดื่ม 154 ม.4 ถ.เลียบหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 92150 075-274014
จีนดำ,ร้านอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 167 ถ.เพชรเกษม - อ.ห้วยยอด 92130 075-271238
มิกซ์อิมเมจ,ร้าน สื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา 25/97 ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-226822
ตรังมรกต ซีทัวร์,บ.จก. นำเที่ยวทางทะล 206/1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210928
ช่างศิลป์,ร้าน ผลิตและออกแบบสื่อโฆษณา 131 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-212931
อมตะดีไซด์กราฟฟิกแอดเวอร์ไทซิ่ง ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 71-3 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-230790
สยามมอเตอร์,ร้าน รับซ่อมมอเตอร์ ระบบฟ้า 32/10 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-211036
สถานีวิทยุชุมชนวิชั่นเรดิโอ วิทยุชุมชน 32/5 ม.3 ถ.โคกหล่อ-ควนขัน ต.โคกหล่อ อ.เมือง 92000 075-227277
จาระวีทัวร์,บ.จก นำเที่ยวทางทะล 54/21 ม.4 ถ.เลียบชายหาด ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 92150 075-274046
ร้านมุกดาข้าวยำสมุนไพร อาหารและครื่องดื่ม 3/12 ถ.บ้านทุ่งควน - อ.เมือง 92000 081-4151552
กิจการร่วมค้า เอสซีแอลไมน์นิ่ง นำเข้าวัตถุดิบพลังงาน 103/283 ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง 92000 075-251221
หจก.เดอะมูนเรดิโอ วิทยุชุมชน 23 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-216160
เบ็นซ์มิวสิค,ร้าน คาราโอเกะ 28/30 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-222345
โรงพิมพ์ไพโรจน์ ออกแบบผลิตสิ่งพิมพ์ 71/1 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-231191
ร้านโกเกี้ย ร้านอาหาร 8-10 ถ.สถลสถานพิทักษ์ - อ.กันตัง 92110 075-251393
ร้านคาเฟ่ เดอ ละมุน อาหารและเครื่องดื่ม 203/9 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-224868
บ้านสวนสุดาพร อาหารและเครื่องดื่ม 66/25 ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-226070
บ.โรงแรมธรรมรินทร์ จก. โรงแรม 69/8 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-223223
กวีการพิมพ์ ออกแบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 15/1 ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218143
ฟอลโล ทราเวิล,หจก. ให้เช่ารถตู้ รถบัส 29/5 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-230901
บมจ.อสมท. สาขาตรัง 1 ผลิตสื่อโฆษณาและวิทยุ 198/1 ม.4 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง 92000 075-278012
208 ออดิโอ ให้เช่าเวที เครื่องเสียง 208/2 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-212284
อาร์ตมีเดีย,ร้าน ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ไวนิล 69/25 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-217722
ซีมอท,หจก. สอนดำน้ำและนำเที่ยว 212/5 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-225969
ประพันธ์เฟอร์นิเจอร์,ร้าน รับเหมาตกแต่งภายใน 18/14 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-216778
หมูย่างน้องพัตตี้ หมูย่าง 157 ถ.บ้านหนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 081-6774120
ร้านมารีน ที เอ็ม โปรดักส์ จำหน่ายเคมีเกษตร 34/7 ถ.วิเศษกุลซ.11 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 085-8861584
บุญลาภห้องเย็น,บ.จก. แพปลา 2 ถ.ตรังคภูมิ - อ.กันตัง 92110 075-251052
ดีพีแอล,บ.จก. แพปลา 137-139 ถ.คลองภาษี - อ.กันตัง 92110 -
จ.มนต์ชัย,หจก. แพปลา 208/1ม.4 - ต.บางเป้า อ.กันตัง 92110 075-251379
บุญลาภห้องเย็น,บ.จก. แพปลา 2 ถ.ตรังคภูมิ - อ.กันตัง 92110 075-251052
ทวีลาภการประมง,หจก. แพปลาและห้องเย็น 61 ถ.กิตติคุณ - อ.กันตัง 92110 075-251079
ตรังไทยวิวัฒน์(1999),หจก. แพปลา 111 ถ.คลองภาษี - อ.กันตัง 92110 075-251136
อักษรพานิช,บ. จก. อาหารกุ้ง 201/29-30 ถ.ตรัง-ปะเหลียน - อ.ย่านตาขาว 92140 075-240744
ซี เอส ฟาร์ม ฟาร์มกุ้งกุลาดำ 156 ถ.เทศบำรุง - อ.กันตัง 92110 075-251744
สินเจริญการค้า,ร้าน อาหารกุ้ง 10 ถ.ตรัง-สตูล ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน 92180 075-289044
ทุ่งยาวกลการ,ร้าน อุปกรณ์ฟาร์มกุ้ง 16/18 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน 92180 075-288126
แพปลาอ๋องสถาพร แพปลา 102 ม.2 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง 92110 075-237631
แพปลา ป.ชานนท์ แพปลา 79/16 ถ.สถลสถานพิทักษ์ - อ.กันตัง 92110 075-251244
สมเกียรติฟาร์ม ลูกกุ้ง 51 ถ.คลองภาษี - อ.กันตัง 92110 075-251981
สมทรงเคมีภัณฑ์,ร้าน อาหารกุ้ง เคมีภัณฑ์ 185/1 ม.1 - ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา 92150 075-291015
แพปลา ว.สุภาพร แพปลา 77 ถ.กิตติคุณ - อ.กันตัง 92110 075-251162
ตรังมารีนอินดัสทรีส์ ประมง 201/1-4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน - อ.ย่านตาขาว 92140 075-240939
ร้านสินอุดม จำหน่ายอาหารสัตว์ 141 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218416
ร้านเสาวรส จำหน่ายอาหาร 98/9 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด 92130 081-0861599
ร้านผ้าไมจักรพรรดิ ตัดเย็บ ชุดผ้าไหม 132/16 ถ.ควนคีรี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 084-1903053
ร้านพินิจโอสถ จำหน่ายยาแผนโบราณ 233 ถ.เพชรเกษม อ.ห้วยยอด 92130 075-277033
นายธวัช  อุยสุย 80/1-2 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 081-5532111
ตรังจังหวัดพาณิชย์,บ.จก. ตัวแทนจำหน่ายเบียร์ 161 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218040
เอี้ยท่งฮวด,หจก. วัสดุก่อสร้าง 11/1-4 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218146
ธานินทร์,ร้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า 29 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218661
ไทยฟาร์มาซี,ร้าน ยาแผนปัจจุบัน 44 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218473
อุดมเวชภัณฑ์,ร้าน ยาแผนปัจจุบัน 28 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218892
ตรังสุ่นหลีโลหะ,หจก. ตัด จำหน่าย เหล็ก 104/49 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218630
มังกรเภสัช,ร้าน ยาแผนปัจจุบัน 138 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218712
ตรังแหลมทองก่อสร้าง,หจก. วัสดุก่อสร้าง 143/21 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218071
ไทยสวัสดิ์,หจก. ข้าวสาร 121 ถ.หลังตลาด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218357
โดยนายทรงสิน  ลีลาชุติพงศ์ รถจักรยานยนต์ 88/8 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-214140
นำเซ้งพาณิชย์,ร้าน ขายของชำ 123-5 ถ.หลังตลาด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218605
ร้านพรชัยยนต์ อะไหล่รถยนต์ 290 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219086
ปักษ์ใต้การสุรา,หจก. สุรา/เครื่องดื่ม 162/1-3 ถ.หนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218102
ไซทองการแว่น,ร้าน แว่นตา-นาฬิกา 142-144 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218729
ศูนย์สายตาสว่างการแว่น แว่นตา-นาฬิกา 20/9-10 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075222078-80
ทีเบิร์ด,ร้าน เสื้อผ้าแฟชั่น 35/24-25 ถ.ศรีตรัง1 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 -
มิตรสาส์น,ร้าน หนังสือ 130-132 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218811
ขจรพานิช,ร้าน ขายของชำ 68 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219349
วิชัยแอร์,ร้าน เครื่องปรับอากาศ 98 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219035
แหลมทองพานิช,ร้าน อุปกรณ์ครัวเรือน 92 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218563
นครการเกษตร.หจก วัสดุการเกษตรทุกชนิด 119 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218226
ตรังแสงไทยวิทยุ(1992),บ.จก. เครื่องใช้ไฟฟ้า 6-8 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219068
แฟชั่น,ร้าน เสื้อผ้าแฟชั่น 239 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-217193
สิงคโปร์ตรัง(1992),บ.จก. รถจักรยานยนต์ 28/15-18 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218753
จินฮงวิศวภัณฑ์,ร้าน วัสดุก่อสร้าง 54 ถ.ตรัง-ปะเหลียน - อ.ย่านตาขาว 92140 075-281095
พรเจริญ,ร้าน พาณิชยกรรม 358 ถ.เพชรเกษม - อ.ห้วยยอด 92130 075-271033
พินิจโอสถ,ร้าน ยาแผนโบราณ ปัจจุบัน 233 ถ.เพชรเกษม - อ.ห้วยยอด 92130 075-271033
วัฒนาเฟอร์นิเจอร์,ร้าน เฟอร์นิเจอร์ 203 ถ.เพชรเกษม - อ.ห้วยยอด 92130 075-271114
สมบูรณ์การไฟฟ้า,ร้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า 20/58-63 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-216822
ส.เจริญดี,ร้าน รองเท้า/เสื้อผ้า 80/4 ถ.หลังตลาด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219792
เหลือเภสัช,ร้าน ยาแผนโบราณ ปัจจุบัน 293 ถ.เพชรเกษม - อ.ห้วยยอด 92130 075-271097
รุ่งศิลป์ 22, ถังน้ำอลูมิเนียม 114/10 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210106
กิตติซาวด์,ร้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า 30 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210123
วรรธนะการไฟฟ้า,ร้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 32 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218475
ซาวด์เซ็นเตอร์,ร้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า 40 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218514
คลังวิทยุตรัง,หสน. เครื่องใช้ไฟฟ้า 130 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218108
ตรังโลหะ,หจก. เครื่องเหล็ก 38 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218810
ง่วนไถ่ฮะเฮง ตรัง,หจก. ข้าวสาร 120-122 ถ.หลังตลาด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218068
ห้างปูเป้ รองเท้า 47/2 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219501
กิจปรีชา,หจก. วัสดุก่อสร้าง 50 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218156
ไทจั้ว,ร้าน อะไหล่รถจักรยานยนต์ 1/3-6 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218278
รัษฏาก่อสร้าง,หจก. วัสดุก่อสร้าง 29/12 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218271
ห้างทองเกียรติสุวรรณ ทองรูปพรรณ 163 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218121
จ.เจริญภัณฑ์,ร้าน วัสดุก่อสร้าง 229/3,5 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219860
พัฒนสิน,ร้าน ข้าวสาร 136 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218725
ธานีเทรดดิ้ง,บ.จก. เคมีภัณฑ์ 149/2 ถ.หลังตลาด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218483
ปืนอัสสัมชาญ,ร้าน อาวุธปืน 187-189 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218968
ดำรงค์รับย่างหมู,ร้าน หมูย่าง 18/1 ถ.เทศบาล3 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด 92130 075-271323
ฮั้วฮวด,ร้าน ขายของชำ 152 ถ.ตลาดสด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218412
อึ่งเค่วงไถ่,ร้าน ขนม 117 ถ.ตลาด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218265
วีระพงศ์แทรคเตอร์,ร้าน อะไหล่ ซ่อมแทรคเตอร์ 438/21 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219504
สินโอชาเบเกอรี่,ร้าน ขนมเค้กและเบเกอรี่ 25/25 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-211191
ลีซินฮวด,บ. จก. วัสดุก่อสร้าง 295/30 ม1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน - อ.ย่านตาขาว 92140 075-282083-5
ธนาวัฒน์,ร้าน อุปกรณ์ประมง 17 ถ.รัษฎา - อ.กันตัง 92110 075-251233
สมสุขและดิน,บ. จก. พาณิชยกรรม 4 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม - อ.ห้วยยอด 92130 075-271487
เทียนจ่าวหล่อดอก,หจก. ยางรถยนต์ 219-229 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218775
โตโยต้าเมืองตรัง ฯ,บ. จก. รถยนต์ 392/1 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-211302-3
ริชชี่,ร้าน ขนมเค้กและเบเกอรี่ 83/13-14 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-211126
สิริบรรณช็อปปิ้งเซนเตอร์ ห้างสรรพสินค้า 42 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-211351-9
สยามนิสสันตรัง,บ. จก. รถยนต์ 167/2 ถ.ตรัง-นาโยง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง 92000 075-219702-3
รุ่งเรืองฮอนด้าตรัง,บ.จก. รถจักรยานยนต์ 20/26-28 ถ.เก่า ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-211646-7
ตรังอ๊อกซิเจน,บ.จก. แก๊สไนโตรเจน ไนตรัส 364/11 ถ.ห้วยยอด ซ.16 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-222753-4
แสงชัย,ร้าน อุปกรณ์นักเรียน 133 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218871
วินิจภัณฑ์ วิดีโอ โทรทัศน์,บ.จก. เครื่องใช้ไฟฟ้า 30 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218538
เค้กรสเลิศ ขนมเค้กพื้นเมือง 59/3 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219093
เค้กอารยาเบเกอรี่ ขนมเค้กพื้นเมือง 46/18 ถ.วิเศษกุล ซ.3 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210864
เค้กเบญจมิตร ขนมเค้กพื้นเมือง 25/21-22 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-224624
เค้กกุหลาบ ขนมเค้กพื้นเมือง 192 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-211627
เค้กชิมเบเกอรี่ ขนมเค้กพื้นเมือง 187/4 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-211821
หมูย่างโกแก่ หมูย่าง 462 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด 92130 075-271493
กรรัตน์,ร้าน พาณิชยกรรม 71/9 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218136
ทงเส็ง,ร้าน ขายของชำ 21 ถ.ยวดประศาสน์ - อ.ย่านตาขาว 92140 075-281113
เฮียบล้ง,ร้าน ยาแผนปัจจุบัน 29 ถ.ยวดประศาสน์ - อ.ย่านตาขาว 92140 075-281063
เสรี,ร้าน ขายของสด 81 ถ.สุนทรอุทิศ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว 92140 075-281367
สมชายซีแพค,หจก. วัสดุก่อสร้าง 60/3 ม.1 ถ.ทองศิริ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว 92140 075-281746
จินดาภรณ์,ร้าน ขายของชำและขนม 6-8 ถ.วรคีรี ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว 92140 075-281347
สุวิชอะไหล่แทรคเตอร์,ร้าน อะไหล่แทรคเตอร์ 359/8 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219449
ยิวกี่,ร้าน ขายของชำ 187 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด 92130 075-271475
เชียงเส็ง,ร้าน วัสดุก่อสร้าง 35 ถ.วรคีรี ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว 92140 075-281300
เจริญผล,ร้าน เครื่องเหล็ก 169 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219161
พี่แดง,ร้าน พาณิชยกรรม 59/54 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-590429
ร้านทองตลาภา ทองรูปพรรณ 35-37 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว 92140 075-281239
เค้กรสเลิศสาขา2 เค้กพื้นเมือง 25/43 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-212560
วันชัยยานยนต์,ร้าน รถจักรยานยนต์ 159/9 ถ.ตรัง-ปะเหลียน - อ.ย่านตาขาว 92140 075-282282
ท่ากลางแก๊ส,ร้าน แก๊สหุงต้ม 134 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-230520
สากลภัณฑ์ตรัง,หจก. วัสดุก่อสร้าง 95 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218846
ตินกี่,ร้าน อุปกรณ์ก่อสร้าง 113-115 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218404
ตรังเทพนคร,บ.จก. รถจักรยานยนต์ 66-68/1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218051
เอกเจริญ,ร้าน ขายของชำ 7 ถ.ตลาดสด - อ.ย่านตาขาว 92140 075-281069
ศูนย์ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหนองปรือ ของที่ระลึก 58 ม.1 ถ.ห้วยนาง-ในร่อน ต.หนองปรือ อ.รัษฎา 92130 075-294009
พรหมภักดี,ร้าน ค้าขาย 333 ม.6 - ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 92220 075-261222
มุ๋ยเส็งพาณิชย์,ร้าน ขนม 138/12 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-215305
ซินซินตรัง,หจก. ขนม 89/10 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-223567
เตร่งมินิมาร์เก็ต,หจก. ค้าส่ง-ค้าปลีก 13/7 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-212062
นรชัย,ร้าน ค้าขาย 8/1 ถ.ควนวิเศษ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 081-9820015
ศรีนคร,ร้าน ข้าวสาร 89 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210484
บั่นซินหิ้น,ร้าน อะไหล่รถยนต์ 108/1 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218087
เพ็ญพรรณ,ร้าน สังฆภัณฑ์ 42 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219186
ก้องกิจเภสัช,ร้าน ยาแผนปัจจุบัน 18 – 20 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218391
ตั้ง กิ้ง ฮง ตรัง,หจก. ข้าวสาร 32 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218418
ห้างราชธานี รองเท้า 105 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-225592
สวนใจรัก ไม้ประดับ 58/11 ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210115
รุ่งโรจน์พาณิชย์,ร้าน รองเท้าและเสื้อผ้า 8 ถ.ข้างตลาดนัด - อ.ย่านตาขาว 92140 075-281067
ก.รัตนภัณฑ์,ร้าน เสื้อผ้าแฟชั่น 141 ถ.ตลาด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219249
เค้กขุกมิ่ง ขนมเค้กพื้นเมือง 5-6 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด 92190 075-284080
ตั้งใจพัฒนา2547,บ.จก. รถจักรยานยนต์ 83/16 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-225292
ฮั้วอันโอสถ,ร้าน ยาแผนปัจจุบัน 10 ถ.ยวดประศาสน์ - อ.ย่านตาขาว 92140 075-281423
อนุภาษมอเตอร์เซลส์(ตรัง),บ.จก. รถยนต์ 28/5 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075223227-30
เรือนวาสนา,ร้าน ของที่ระลึก 20 ถ.คลองน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-2120800
เมืองตรังยนตรการ,หจก. ศูนย์บริการคูโบต้า 25/76 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-214847
ประเสริฐรุ่งเรือง,ร้าน ข้าวสาร ของชำ 21 ม.2 - ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน 92180 075-289258
ฮั้วคิม,ร้าน ข้าวสาร ของชำ 6/4ม.1 - ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน 92180 075-289054
ตงเฮงฮวด,ร้าน ขายของชำ 6ม.2 - ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน 92180 075-289075
กุลยุทธค้าข้าว,ร้าน ข้าวสาร 19/3 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-216230
กันโอชาฟาร์ม,ร้าน สัตว์เลี้ยง 208-212 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-222470
ห้างทองเอกรัตน์,หจก. ทองรูปพรรณ 42/49 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-215818
ครูเจี๊ยบ,ร้าน เสื้อผ้าสตรีมือสอง 11/1 ม.5 - ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ 92120 081-2860094
ไบโอไบรท์,บจก. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 1/50 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง 92000 075-210795
เดอะวินเนอร์ค้าวัสดุ,บ.จก. วัสดุก่อสร้าง 47/4 ถ.คลองน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219442-3
เค้กช่อลดา ลำภูรา ขนมเค้กพื้นเมือง 27/2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด 92190 075-284056
ห้างทองตุ้นเฮงหลี ทองรูปพรรณ 27/1 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-211274
เพื่อนนักเรียน,ร้าน เครื่องเขียน 25/34-35 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210032
ณัฐมิวสิค,ร้าน เครื่องเสียง 164/3-4 ถ.บ้านหนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-216648
ศูนย์นมดัชมิลล์วังวิเศษ ตัวแทนจำหน่ายนมดัชมิล 140/7 ม.4 - ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 92220 081-8929104
ตรังสินธุ์พัฒนา,บ.จก. ค้าส่ง-ค้าปลีก 21-21/1 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218502
ตรังแอ็ดวานซ์คอมพิวเตอร์,บ.จก. คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 2,4 ถ.ไทรงาม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-217900-4
ห้างทองเอกรัตน์ ทองรูปพรรณ 223/1-2 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-215818
โรงพยาบาลสัตว์ตรัง ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง 212/19 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-224112
เค้กน้ำผุด ขนมเค้กพื้นเมือง 14/1 ม.4 - ต.น้ำผุด อ.เมือง 92000 075-259095
เค้กหงส์ฟ้า ขนมเค้กพื้นเมือง 54/3 ถ.เกียรติสุข - อ.ย่านตาขาว 92140 089-5930080
เทสโก้โลตัสตรัง,บจก. ค้าส่ง-ค้าปลีก 120/6 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง 92000 075-224222
เกตมินิมาร์ท,ร้าน มินิมาร์ท 161/3 ถ.ตรัง-พัทลุง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง 92170 075-299052
ช.รุ่งภัณฑ์,ร้าน ผลิตและจำหน่ายวงกบ 11-13 ถ.นครกิจบำรุง - อ.ห้วยยอด 92130 075-271057
เซ้าท์เทิร์นตรังวอเตอร์ฟิลเตอร์,หจก เครื่องกรองน้ำ/ปั๊มน้ำ 365/57-58 ถ.ห้วยยอด - อ.เมือง 92000 075-223416
วิศวเซลล์แอนด์เซอร์วิส,หจก. เครื่องใช้ไฟฟ้า 25/45-46 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-212771
หลุยส์กิ๊ปช็อป,ร้าน เครื่องเขียน/กิ๊ปช็อป 221 ถ.ตรังคภูมิ - อ.กันตัง 92110 075-251772
โกจินต์หมูย่าง,ร้าน หมูย่าง 231 ม.1 - ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 92220 087-2649635
ชัยรุ่งเรืองพาณิชย์,ร้าน ข้าวสาร ถุงพลาสติค 236/14 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-590089
กนิษฐา-เค้กกนิษฐา,ร้าน ขนมเค้กพื้นเมือง 133 ม.7 ถ.ตรัง-พัทลุง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง 92170 075-299276
ลิตเติ้ลมาร์ท,ร้าน มินิมาร์ท 217/6-7 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210457
กรุงไทยการแว่น,ร้าน แว่นตา-นาฬิกา 128 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218120
เค้กปิยมิตร ขนมเค้กพื้นเมือง 25/23 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219766
สยามแม็คโคร  สาขาตรัง,บมจ. ค้าส่ง ค้าปลีก 89 ม.2 ต.โคกหล่อ อ.เมือง 92000 075-228050-6
ตรังสินชัยโลหะ,หจก. เหล็กทุกชนิด 149/1-3 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-225356-7
หมูย่างโกคุ้ย ย่างหมู 31/2 ซ.รักษา ม.1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว 92140 075-282357
ศูนย์พระเครื่องโกจ้อง ให้เช่าบูชาวัตถุมงคล 182/2 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 081-3963687
เค้กนำเก่ง ขนมเค้กพื้นเมือง 23-24 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา ม.2 อ.ห้วยยอด 92130 075-284229
ร้านโอเคพาณิชย์ ของเล่นสำหรับเด็ก 78 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 089-7343752
ธรรมรัตน์ช็อป,ร้าน เครื่องคอมพิวเตอร์ 212 ม.1 - ต.หนองตรุด อ.เมือง 92000 084-1842367
มหาธนาริชเชอร์(ประเทศไทย),บ.จก. กล้องวงจรปิด 47 ซ.3 ถ.หนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-230280
บ.เมอรร์รี่กรุ๊ป จก. ค้าส่งค้าปลีก 160/11 ถ.หนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218001
ร้านวิจิตร สินค้าเบ็ดเตล็ด 80/2 ถ.ตลาด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218904
หจก.บิ๊กโฮมเฟอร์นิเจอร์พาร์คมอลล์ ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร 100/109 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ม.2 ต.โคกหล่อ อ.เมือง 92000 075-219700
ชลัทออโต้ จำหน่ายรถมือสอง 200/33 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ซ.8 ม.8 ต.โคกหล่อ อ.เมือง 92000 075-582662
ตรังเอ็นจีวีมอเตอร์,หจก. จำหน่ายรถยนต์ ติดตั้งแก๊ส 124/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-217499
ชาญชัยแก๊ส แก๊สหุงต้ม 109 ม.2 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน 92120 075-240951
ยืนยงวิศวกรรม วัสดุก่อสร้าง 26 ม.1 ถ.พิศาล ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว 92140 075-240292
ร้านเล้งพาณิชย์ธนากูล จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 102/8 ม.2 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน 92180 075-282451
ที่นอนมีสุข,หจก. จำหน่ายเครื่องนอน 9/9 ถ.คลองน้ำเจ็ด - อ.เมือง 92000 075-215155
โจวี(ไทยแลนด์),บจก. นำเข้าส่งออกยางแผ่น 102 ม.8 - ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา 92150 075-572302
โรงแรมวัฒนา โรงแรม 127/3-4 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218288
โรงแรมโกเต็ง โรงแรม 77-79 ถ.พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218148
โคโค่คอทเทจ รีสอร์ท 109/77 ม. ถ.วัดสาริการาม ต.โคกหล่อ อ.เมือง 92000 075-224387
โรงแรมแกรนด์สวีทอินน์(ตรัง) ที่พัก 99 ม.3 ถ.ควนขัน-โคกหล่อ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-226333
ตรังทราเวิล,บ. จก. บริการท่องเที่ยว 99 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219598-9
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา โรงแรม 69/8 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-211211
โรงแรมควีนส์ โรงแรม 85-89 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218422
ตรังวารีทราเวิล,บ.จก. บริการท่องเที่ยว 223/3-4 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219448
เกาะกระดานพาราไดซ์ โรงแรมและท่องเที่ยว 28-30 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-211391
เจบีบี,บ.จก. โรงแรมอมารีตรังบีชฯ 198-199 หาดปากเมง-ฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 92150 075-205888
แฟนตาซีรีสอร์ท ที่พักและท่องเที่ยว 66/7 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210317
เกาะไหงรีสอร์ท ที่พักและท่องเที่ยว 28-30 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-590035
แมกไม้รีสอร์ท,ร้าน ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม 189 ม.4 ถ.เลียบหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 92150 075-274234
แมกไม้รีสอร์ท & ทัวร์ ที่พักและท่องเที่ยว 189 ม.4 ถ.เลียบหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 92150 075-274210
มดตะนอยรีสอร์ท รีสอร์ท 113/2 ม.3 - ต.เกาะลิบง อ.กันตัง 92110 075-252992
โรงแรมวัฒนาพาร์ค โรงแรม 315/7 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-216216
บ้านเมืองไซน่าทาวน์ท่องเที่ยว จัดสรรบ้าน/ที่ดิน 2/4/ ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-214272
ตรังโภคภัณฑ์,บ.จก. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 28-30 ถ.นครกิจบำรุง - อ.ห้วยยอด 92130 075-271135
ท่าจีนดินทอง,บ.จก. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 28 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-212000
พยงค์พิศาลบ้านและที่ดิน,หจก. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง 92000 075-225235-6
บ้านศรีตรัง,บ.จก. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 200/12 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง 92000 075-225075-6
ทิพย์ทวีบ้านและที่ดิน,หจก. จัดสรรบ้านและที่ดิน 190/2 ม.1 - ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง 92000 075-227152
หมู่บ้านคุรุมิตร จัดสรรบ้านและที่ดิน 86/63 ถ.ตรัง-ปะเหลียน - อ.ย่านตาขาว 92140 075-281915
บ.เอส ตรัง คอมเพล็กซ์ จก. จัดสรรที่ดินและหมู่บ้าน 69/8 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-222994
บ.ศรีสุภาพ พาราวีเนียร์ จก. แปรรูปไม้ยางพารา 94/1ม.2 ต.นาท่ามเหนิอ อ.เมือง 92190 075-276704-6
บ.ศรีสุภาพ พาราวู้ด จก. แปรรูปไม้ยางพารา 94/1ม.2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง 92190 075-276704-6
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล,บมจ.. อาหารทะเลกระป๋อง 88/9 ถ.กว้างไพศาล ม.4 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง 92160 075-276088
ศรีตรังแอโกรอินดัสตรี้,บมจ. ผลิตและส่งออกยางพารา 13/1 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-210500
ไทยยูเนี่ยนรับเบอร์,บ. จก. ส่งออกยางแผ่นรมควัน 59 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218098
กลุ่มเผาถ่านสิเกา เผาถ่าน 18-19 ม.1 - ต.บ่อหิน อ.สิเกา 92150 075-291008
กลุ่มเผาถ่านกันตัง เผาถ่าน 133 ถ.ตรังคภูมิ - อ.กันตัง 92110 075-251262
สหแร่ไทยภาคใต้ เหมืองแร่ 22-24 ถ.นครกิจบำรุง - อ.ห้วยยอด 92130 075-271159
โรงซีอิ๊วสมบูรณ์ ผลิตซีอิ้ว 46-48 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218800
บมจ.ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล ผลิตอาหารทะเลกระป๋อง 88/9 ถ.กว้างไพศาล ม.4 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง 92190 075276088-97
กันตังซีฟู๊ด,บ. จก. ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง 59 ถ.กิตติคุณ - อ.กันตัง 92110 075-251275
เจ ดี พี,บ. จก. ผลิตปลาป่น 149 ถ.คลองภาษี - อ.กันตัง 92110 075-251323
สหปลาป่น,หจก. ผลิตปลาป่น 79 ถ.กิตติคุณ - อ.กันตัง 92110 075-251162
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล,บมจ. ผลิตอาหารทะเลกระป๋อง 88/9 ถ.กว้างไพศาล ม.4 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง 92000 075276088-97
ศรีพุธพาราววู๊ด,บ.จก. โรงเลื่อยไม้ยาง 103 หมู่2 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด 92130 075-235512-4
ตรังแคนเนอรี่,บ.จก. ผลิตกระป๋อง 32/1 ม.5 ถ.โตทับเที่ยง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง 92000 075-276625-6
ตรังลาเท็กซ์,บ.จก. ผลิตน้ำยางข้น 227 ม.1 ต.เขาขาว ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด 92130 075-271420
โรงทำอิฐประสิทธิ์ ผลิตอิฐ 109 ถ.ตรัง-ปะเหลียน - อ.ย่านตาขาว 92140 075-280227
โรงเลื่อยไม้ยางพารา โรงเลื่อยไม้ยาง 6 ถ.บ้านทุ่งควน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219244
ตรังชัวร์,บ.จก. ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง 88/8หมู่4 ถ.กว้างไพศาล ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง 92190 075-276011
โรงเหล็กสวัสดิการช่าง โรงเหล็ก 86 ถ.ตรัง-ปะเหลียน - อ.ย่านตาขาว 92140 075-281314
แปลน  ครีเอชั่น,บ. จก. ผลิตของเล่นจากไม้ยาง 8 หมู่ 8 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งกะบือ อ.ย่านตาขาว 92140 075-280200
โรงกลึงลีวิศวกรรม โรงกลึง 75 ถ.เทศบาล 5 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด 92130 075-271386
น้ำดื่มบัวหลวง,ร้าน ผลิตน้ำดื่ม 61/2 ม.2 - ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน 92140 075-281357
โนเบิลวู๊ด,บ.จก. แปรรูปไม้ยางพารา 161 ม.6 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งกะบือ อ.ย่านตาขาว 92140 081-6063380
ยูนิแม็ครับเบอร์,บ. จก. ส่งออกยางแผ่นและน้ำยางข้น 59/11 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-212213-5
ไวท์สตาร์โฟรเซ่นซีฟู๊ดส์,บ.จก. ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง 32/50 ถ.ขื่อนา - อ.กันตัง 92110 075-251997-8
อุตสาหกรรมห้องเย็นกันตัง,บ.จก. ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง 32/50 ถ.ขื่อนา - อ.กันตัง 92110 075-251275-6
เอส.วาย.ตรังคาร์ไบด์ โรงกลึง 75-38 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 230415
โรงซีอิ๊วตรังเจริญ ผลิตซีอิ๊ว 63 ถ.พัทลุง ซ.1 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-218598
ยูเนี่ยน แอนด์เวิล์ดคลาส,บ.จก. เครื่องหนังปลากระเบน 22/1 ม.3 ถ.ห้วยยอด ต.นาตาล่วง อ.เมือง 92000 075-215051
พาราวีเนียร์ 2002,บ. จก. แปรรูปไม้ยางพารา 10 ม.2 ถ.ย่านตาขาว-ในควน ต.ในควน อ.ย่านตาขาว 92140 075-207440-4
อินเตอร์เฟอร์นิเทค,บ. จก. ผลิตเฟอร์นิเจอร์ 104/1 ม.8 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งกะบือ อ.ย่านตาขาว 92140 075-280124
ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น,บ.จก. ผลิตยางแท่งSTR20 198 ม.4 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา 92150 075-278000-3
โรงงานก๋วยเตี๋ยวเจริญชัย ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 229/23 ถ.ห้วยยอดซ.9 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-212392
วู๊ดแอนด์แมคคานิค,บ. จก. ผลิตเครื่องจักร 98/2 ถ.เลี่ยงเมือง419 ต.นาตาล่วง อ.เมือง 92000 075-211775
ทุ่งสงสี่สวัสดิ์,บ. จก. ผลิตน้ำยางข้น 252/2 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน 92120 075-288688-9
บ.เมกก้าวู๊ด จก. โรงเลื่อยไม้ยาง 91/2 ม.2 ถ.ตรัง-คลองเต็ง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง 92190 075-276245
กว๋างเขิ่นรับเบอร์(ตรัง),บ.จก. ผลิตน้ำยางข้นสกิมบล๊อค 164 ม.1 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา 92000 075-213591-2
โรงงานก๋วยเตี๋ยวรุ่งโรจน์ ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 1/41 ถ.วิเศษกุล ซ.1 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219329
โรงงานก๋วยเตี๋ยวรุ่งโรจน์ ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 1/41 ถ.วิเศษกุล ซ.1 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 92000 075-219329
บิกเกอร์วู้ด ตรัง,บ.จก. ส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป 103 ม.5 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว 92140 075-203042

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>