น้ำตกช่อง

น้ำตกที่ลือชื่อในอดีตของเมืองตรังคือ น้ำตกช่อง หรือ น้ำตกกระช่อง อยู่ในเขตตำบลช่อง อำเภอนาโยง ห่างจากตัวเมือง 21 กิโลเมตร เป็นสถานที่ซึ่งพระมหากษัตริย์หลายพระองค์เสด็จประพาสมาแล้ว ทั้งรัชกาลที่5 รัชกาลที่6 รัชกาลที่7 รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรินีนาถ บนก้อนหินใหญ่ริมโตนน้ำปลิว ยังมีพระบรมนามาภิไธยและพระนามาภิไธยย่อจารึกอยู่ให้ชาวตรังได้เห็นเป็นอนุสรณ์

43174365_10217373842200890_7676760554152656896_o

น้ำตกชั้นบนลงมาจากผาสูงเรียก โตนน้ำปลิว อีกส่วนหนึ่งคือตอนล่างมีชื่อ โตนใหญ่ และ โตนน้อย เป็นน้ำตกที่ไหลหลั่นลดลงมาเป็นลำธาร มรดกธรรมชาติชิ้นนี้ต้องประสบความเสียหายครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2524 ด้วยน้ำป่าที่กล่าวกันว่าเกิดจากการทำลายป่าอย่างขนานใหญ่ในต้อนบนของเขาช่อง พัดพาต้นไม้ใหญ่หักโค่น หิน กรวด ทรายถล่มลงมาจากภูเขาพร้อมๆ กับสายน้ำเชี่ยวกราก ก่อความเสียหายอย่างรุนแรง ต้องใช้เวลานานปีกว่าจะฟื้นคืนสภาพ

43317173_10217373842840906_4413989953692762112_o

เหตุการณ์ครั้งนั้นคงจะเป็นเครื่องเตือนใจได้ดีว่า มรดกที่ธรรมชาติให้มานั้นมีกฎเกณฑ์ขีดจำกัดในการใช้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือบทเรียนของการละเมิดกฎ การช่วยกันรักษาผืนป่าเขาบรรทัด คือสิ่งสำคัญที่เกื้อหนุนให้น้ำตกกะช่องสามารถส่งสายน้ำลงสู่คลองช่อง คลองละมอ และคลองนางน้อย ให้ไหลลงหล่อเลี้ยงทุ่งราบของเมืองตรังให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป

43190320_10217373843200915_3995660014508310528_o

 

 

 

 

You may also like...