Category: ปูชนียบุคคลท้องถิ่น

บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางการเมือง-มงคล ณ นคร : นักสู้เพื่อประชาชน

บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางการเมือง-มงคล ณ นคร : นักสู้เพื่อประชาชน

มงคล ณ นคร เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๕ ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นบุตรของนายหิรัญ นางละม่อม ณ นคร สมรสกับนางประจวบ ณ นคร มีบุตร หนึ่งคน คือนางประคอง กันตังกุล (สมรสกับ นายสมนึก กันตังกุล) จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย แล้วเข้าทำงานโรงสีที่อำเภอกันตัง และตั้งเตาเผาถ่านที่ตำบลทุ่งกระบือ อำเภกย่านตาขาว

บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางการเมือง-ก่อเกียรติ ษัฏเสน : ผู้ยืนอยู่ข้างประชาชน

บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางการเมือง-ก่อเกียรติ ษัฏเสน : ผู้ยืนอยู่ข้างประชาชน

พ่อนึกถึงภาพของลูกพ่อตอนไปยืนแถวหน้าร้านของเหล่าพวกผู้ดีมีทรัพย์เหล่านั้นแล้ว พ่อรู้สึกสะท้อนใจอย่างแรง ตัวเตี้ยๆ หน้าแป้นๆ จมูกเล็กๆ ผิวละเอียด เป็นลูกผู้ดีมีสกุล ในมือถือตะกร้าไข่ไก่ เข้าร้านนี้ออกร้านโน้น ปากบอกราคาไข่ ส่อถึงฐานะทางบ้านว่าค่อนข้างอัตคัดอยู่ ส่วนเสื้อผ้าที่ใส่นั้นเล่า ก็คือชุดนักเรียนเก่าๆ มอๆ นั้นเองเพราะพ่อเข้าเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีหัวออกจะรุนแรงเอามากๆ

บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางการเมือง-จัง จริงจิตร : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัด

บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางการเมือง-จัง จริงจิตร : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัด

นายจัง  จริงจิตร  เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๐  ที่ตำบลโคกขัน  อำภอเมือง  จังหวัดตรัง  เป็นบุตรของนายหงวน  นางพริ้ม  จริงจิตร  ภนนยาชื่อ  นางกี่  จริงจิตร  (เซ่งยี่)  บิดาอพยพมาจากเมืองจีน ตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่ตำบลบางรัก เมื่ออายุได้ประมาณ ๗ – ๙ ขวบ  ได้เรียนภาษาจีนที่บ้านบ่อพร้าว  ตำบลบ้านโพธิ์ และที่บ้านสวนจันทร์ ตำบลโคกขัน  และเรียนภาษาไทย  เมื่ออายุได้  ๑๑  ขวบ  ที่วัดโคกหล่อ(วัดนิยมประทีป)

บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางการเมือง-ชวน หลีกภัย : นายกรัฐมนตรีจากสามัญชนชาวตรัง

บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางการเมือง-ชวน หลีกภัย : นายกรัฐมนตรีจากสามัญชนชาวตรัง

นายชวน  หลีกภัย  นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๐ ของประเทศไทย  เป็นสายเลือดตรัง  ที่สามารถก้าวเข้าสู่ระดับผู้นำฝ่ายบริหารของประเทศ  นายชวนเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลในอุดมคติของชาวตรัง  แสดงถึงค่านิยมของชาวตรังในการเลือกผู้แทนราษฎร  ซึ่งนายประยูร  จรรยาวงษ์  นักเขียนการ์ตูนชื่อดังรางวัลแมกไซไซเคยกล่าวชื่นชมไว้ว่า  ผมภาคภูมิใจท้ายแทนคนตรังที่มี ส.ส. อย่างคุณชวน  หลีกภัย

บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์-พระยาตรัง : กวีในประวัติศาสตร์

บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์-พระยาตรัง : กวีในประวัติศาสตร์

…ทั้งเมืองตรังและเมืองภูรา แต่เดิมมามีผู้รักษาเมือเมืองละคน ครั้นต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้พระภักดีบริรักษ์(นายจันมีชื่อมหาดเล็ก) ผู้ช่วยราชการเมืองนครศรีธรรมราช ออกไปเป็นผู้รักษาเมืองตรัง พระภักดีบริรักษ์ได้กราบทูลขอยกเอาเมืองตรังกับเมืองภูราเข้าเป็นเมืองเดียวกัน เรียกว่า เมืองตรังภูรา…