Category: แหล่งมรดกวัฒนธรรม

มรดกวัฒนธรรม-ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิ่น-ช่างแต่งลายกระหนกโลงศพเมืองตรัง

มรดกวัฒนธรรม-ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิ่น-ช่างแต่งลายกระหนกโลงศพเมืองตรัง

ช่างแต่งลายกระหนกโลงศพเมืองตรัง ในอดีตหากบ้านมีผู้เสียชีวิตลง การจัดการพิธีงานศพนับเป็นเรื่องใหญ่ ต้องจัดให้สมกียรติแก่ผู้ล่วงลับ และเพื่อศักดิ์ศรีของเจ้าภาพรวมทั้งคณะญาติพี่น้อง การตกแต่งโลงศพให้สวยสดงดงามและวิจิตรตระการตา เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญลำดับต้นๆ

มรดกวัฒนธรรม-ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิ่น-ผ้าทอนาหมื่นศรี

มรดกวัฒนธรรม-ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิ่น-ผ้าทอนาหมื่นศรี

ผ้าทอนาหมื่นศรี นาหมื่นศรี แถบถิ่นชุมชนเกษตรกรรม สมัยโบราณมีการทอผ้าใช้เองด้วยกี่พื้นบ้านที่เรียกว่าหูกแทบทุกครัวเรือน ในยุคแรกเริ่ม ผ้าทอนาหมื่นศรีใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมาทอเป็นผืนผ้า เช่น ฝ้าย ที่ปั่นกันเอง แต่ส่วนใหญ่ใช้ด้ายดิบที่ซื้อมาจากตลาด เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง การทอผ้าต้องหยุดชะงักลงเพราะเส้นด้ายขาดตลาด การจะปลูกฝ้ายปั่นฝ้ายเองก็ไม่ใคร่จะมีใครทำกันนัก หลังจากนั้นชาวบ้านหันไปนิยมผ้าที่ผลิตจากโรงง่นอุตสาหกรรม จากผ้าผืนเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีแบบ มีแบบแปลกใหม่ให้เลือกมากมาย ราคาก็ไม่สูงมาก

มรดกวัฒนธรรม-ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิ่น-พร้านาป้อ

มรดกวัฒนธรรม-ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิ่น-พร้านาป้อ

พร้านาป้อ บ้านนาป้อ ชุมชนเกษตรกรรมรอบนอกของตัวเมืองตรังหมู่บ้านคนไทยมุสลิม ผู้คนส่วนใหญ่ยังทำนา ทำสวน และรับจ้างทั่วไป พร้านาป้อ เป็นผลิตและมรดกทางวัฒนธรรมของผมู่บ้าน ที่สั่งสมภูมิปัญญาและประสบการณ์มาตั้งครั้งบรรพชนสืบทอดมาจนถึงลูกหลานรุ่นปัจจุบัน ช่างตีพร้าแห่งบ้านนาป้อแทบทุกคนกล่าวว่า ตั้งแต่เกิดจำความได้ก็เห็นเขาตีพร้ากันแล้ว

มรดกวัฒนธรรม-โบราณคดี-สิ่งสำคัญคู่บ้านคู่เมือง

มรดกวัฒนธรรม-โบราณคดี-สิ่งสำคัญคู่บ้านคู่เมือง

พระพุทธสิหิงค์เมืองตรัง พระพุทธสิหิงค์ในเมืองไทยถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง มีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช แต่ละองค์จะมีตำนานแตกต่างกันไปบ้าง แต่ที่ตรงกันคือกล่าวถึงที่มาดั้งเดิมว่ามาจากลังกา ต่อมาก็มีพระพุทธสิหิงค์สกุลช่างนครศรีธรรมราช สังเกตได้ว่าเมืองที่มีพระพุทธสิหิงค์ส่วนใหญ่เป็นเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง จึงน่าภูมิใจว่าเมืองตรังซึ่งเป็นเพียงเมืองท่าหน้าด่านในอดีตก็ยังมีพระพุทธสิหิงค์เป็นสิ่งสำคัญคู่บ้านคู่เมือง

มรดกวัฒนธรรม-โบราณคดี-รูปปั้นอนุสาวรีย์

มรดกวัฒนธรรม-โบราณคดี-รูปปั้นอนุสาวรีย์

อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)      อนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ อยู่บนเนินเตี้ยๆ ในบริเวณเขตเทศบาลเมืองตรัง ตรงต้นทางแยกออกสู่ถนนตรัง – พัทลุง พระยารัษฎาฯ ได้จัดสร้างตำหนักรับเสด็จฯ ได้รับพระราชทาน นามจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เมื่อ พ.ศ. 2452 ว่า ตำหนักผ่อนกาย คนเก่าๆ เรียกกันว่า ที่ยน เพราะรอบบริเวณนี้เป็นดินยน (ยน หมายถึงหล่มเลนหรือโคลนดูด) บางแห่งเขียนเป็น ที่ยล โดยให้เหตุผลว่าเปนที่สูงมองทิวทัศน์ออกไปรอบๆ ได้ชัดเจน

มรดกวัฒนธรรม-โบราณคดี-สถาปัตยกรรมดีเด่น

มรดกวัฒนธรรม-โบราณคดี-สถาปัตยกรรมดีเด่น

อุโบสถวัดเขากอบ วัดเขากอบตั้งอยู่ที่ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด อุโบสถวัดเขากอบสร้างเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2503 โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา 2 ชั้น หันหน้าทางทิศตะวันออก มีระเบียงโดยรอบ แต่มีลักษณะพิเศษ คือ มีมุข 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านหลัง และมุขข้างเพียงด้านเดียวคือด้านทิศใต้ ซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นปูนปั้นลายฉลุโปร่ง เป็นช่องลมในตัว

มรดกวัฒนธรรม-โบราณคดี-แหล่งประวัติศาสตร์

มรดกวัฒนธรรม-โบราณคดี-แหล่งประวัติศาสตร์

แหล่งประวัติศาสตร์เกาะลิบง ตามประวัติเมืองตรัง โต๊ะฮ้าหวาหรือโต๊ะปังกะหวา ผู้นำชุมชนในเกาะลิบง ได้เป็นพระยาลิบงตำแหน่งเจ้าเมือง ต่อมาเมื่อสิ้นพระยาลิบงแล้ว หลวงฤทธิสงครามได้เป็นเจ้าเมือง

มรดกวัฒนธรรม-โบราณคดี-แหล่งโบราณคดี

มรดกวัฒนธรรม-โบราณคดี-แหล่งโบราณคดี

แหล่งโบราณคดีถ้ำเขาสามบาตร ถ้ำเขาสามบาตร บางแห่งเขียน สามบาทเป็นถ้ำบนภูเขาหินปูนเล็กๆ ใกล้แม่น้ำตรังและวัดไพรสณฑ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองตรัง ชาวบ้านเล่าว่า มีผู้นำทรัพย์สมบัติมาซุกซ่อนไว้มากถึง 3 บาตรพระ และยังผูกปริศนาลายแทงไว้ว่า ขึ้นต้นขาม (มะขาม) ข้ามต้นทึง (กะทิง) ถึงต้นข่อยคอย (มอง) ลงมา ไม้ค่าวาคัดออก ใครทายออก กินไม่รู้สิ้น

มรดกวัฒนธรรม-โบราณคดี-โบราณวัตถุ

มรดกวัฒนธรรม-โบราณคดี-โบราณวัตถุ

พระงาม เป็นพระพุทธรูปประจำวัดพระงาม ประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปรียญของวัด วัดตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง ตามประวัติกล่าวว่า วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2224 มีตำนานว่านางเลือดขาวเป็นผู้มาสร้างวัดพระงามและสร้างพระพุทธรูปไว้ในคราวเดียวกับที่สร้างวัดพระศรีสรรเพชญพุทธสิหิงค์