Category: คนเด่นเมืองตรัง

ธีระยุทธ-เอี่ยมตระกูล-ผู้ว่าราชการ-ตรัง

ธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล

 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ชื่อ-สกุล:  ธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ตำแหน่ง:  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สถานที่เกิด ภูมิลำเนา: จังหวัดนครศรีธรรมราช วัน/เดือน/ปีเกิด: วันที่ 9 เมษายน 2497 การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   การอบรมและดูงาน – หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 34 – หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 37   ประวัติการดำรงตำแหน่ง 7 กันยายน...

governor01

เสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10  ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติงานที่จังหวัดตรัง เมื่อ พฤศจิกายน 2554

files40511182105

บูรณศักดิ์ ฤกษ์สำรวจ

บูรณศักดิ์ ฤกษ์สำรวจ (อดีต) ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง (บทสัมภาษณ์เมื่อ ตุลาคม 2552) ถ้าพูดถึงการพัฒนาเมืองตรังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ หน่วยงานแรกที่ทุกคนให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งย่อมหมายถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรระดับชาติ ที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ คุณบูรณศักดิ์ ฤกษ์สำรวจ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ก็เป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่ง ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองตรังให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

IMG_2659

ไมตรี อินทุสุต

ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ดำรงตำแหน่งระหว่าง ตุลาคม 2552 – ตุลาคม 2554)  ตำแหน่ง ‘พ่อเมือง’ ของ ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงมีหน้าที่ดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ทั้งนี้เขามียุทธศาสตร์เพื่อนำพาตรังไปสู่การพัฒนาตามเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ตรังพื้นฐาน เน้นการพัฒนากายภาพ ศักยภาพ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เป็นเรื่องของพื้นฐานทั้งหมดที่มีอยู่ ขณะที่กำลังทำอยู่ภายในอีก 4 ปีนี้ เรียกว่า ตรังเข้มแข็ง เมืองตรังน่าอยู่ และหลังจากปี 2556 จะเข้าสู่ช่วง ตรังทะยาน    

manasnant12go

มนัสนันท์ ตันติประสงค์ชัย

มนัสนันท์ ตันติประสงค์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จำกัด สำหรับสายการบินต้นทุนต่ำที่ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินจากรุงเทพฯ สู่จังหวัดตรัง ของภาคเอกชนอย่าง โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ ตอบสนองความต้องการทั้งจากบุคคลภายนอกที่เดินทางมาทำกิจธุระและท่องเที่ยว ยังรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของชาวตรังเอง ช่วยเพิ่มทางเลือกสำหรับการเดินทางสู่กรุงเทพฯ ได้เช่นกัน เมื่อมีความหลากหลายของเที่ยวบินย่อมสะท้อนถึงศักยภาพจังหวัดตรังที่ประตูของการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้เปิดกว้างขึ้น

files40511184932

สุรินทร์ โตทับเที่ยง ผู้สร้างตำนานวิวาห์ใต้สมุทร

สุรินทร์ โตทับเที่ยง ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธานหอการค้าจังหวัดตรัง วิวาห์ใต้สมุทรที่โด่งดังไปทั่วประเทศที่รู้จักในระดับโลก เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องยาวนานนับสิบปีนี้เกิดจากการต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดตัวเมืองตรังสู่การรับรู้ของโลกภายนอก เช่นเดียวกับกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเทศกาล วิถีชีวิต และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เมืองตรังมีอยู่พร้อมสรรพ ถูกจุดประกายโดยหอการค้าจังหวัดตรัง โดยหนึ่งในผู้ก่อตั้งและรั้งตำแหน่งประธานหอการค้าตรัง ก็คือ สุรินทร์ โตทับเที่ยง

somchai

สมชาย เสียงหลาย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ให้สัมภาษณ์ขณะดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ)  สำหรับพ.ศ.นี้ ปีที่สังคมไทยต้องการความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมถึงหลอมรวมความแตกต่างให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมนั้นต้องเกิดจากการทำงานในหลายภาคส่วน โดยงานด้านวัฒนธรรมอาจถูกมองว่าเป็นนามธรรมที่จับต้องหรือมองเห็นได้ยากไม่เหมือนงานด้านเศรษฐกิจซึ่งสะท้อนผ่านกราฟดัชนีการค้าการลงทุน 

files40511185729

โสมนัส สุทธินนท์

พี่ต้อย โสมนัส สุทธินนท์ กรรมการหอการค้าจังหวัดตรัง เจ้าของตลาดสุทธินนท์ อำเภอนาโยง หากจะนึกถึงภาพคนตรังสักคน ที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของคำว่า “ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี” อันหมายถึงความมีน้ำใจต่อส่วนรวม ซึ่งภาษาสมัยใหม่ใช้คำว่า “จิตสาธารณะ” โสมนัส สุทธินนท์ กรรมการหอการค้าจังหวัดตรัง เจ้าของตลาดสุทธินนท์ อำเภอนาโยง  หรือ พี่ต้อย คงจะเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีสำหรับคำกล่าวนั้นโดยไม่มีข้อกังขา

IMG_0177

อุทิศ มะลิแก้ว

  ย้อนไปเมื่อครั้งที่ตรังเป็นเมืองท่าสำคัญของภาคใต้ โรงแรมโกเต็งเคยเป็นแหล่งนัดพบเจรจา สังสรรค์ของเหล่าพ่อค้า นักธุรกิจ บุคคลสำคัญทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับเมืองตรัง โกตา อุทิศ มะลิแก้ว เจ้าของโรงแรมโกเต็ง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดตรัง ได้กรุณาพูดคุยกับ IamTrang.com ถึงเรื่องราวที่น่าสนใจ ของโรงแรมและของเมืองตรัง ผ่านสายตาผู้ที่เห็นเมืองตรังมาตั้งแต่อดีต อาหารแนะนำที่ต้องกินให้ได้ เมื่อมาโรงแรมโกเต็ง             แกงกะหรี่ไก่ กับหมูต้มซีอิ๊ว นี่ถือเป็นของคู่กันมาเลย  ซี่โครงหมูอบก็อร่อย แต่มีเมนูมากกว่านี้เพราะผมขายสารพัดอย่างแล้วแต่คนชอบ   ราคาสมัยก่อนตอนที่เริ่มขายใหม่ๆ กับปัจจุบันแตกต่างกันเพียงใด             สมัยก่อนราคาถูก ข้าวราดแกงใส่ 2 อย่างจานหนึ่งก็ขายแค่ 30 บาท แต่ปัจจุบันนี้ ราคาขึ้นมาเป็น...

kung

วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด  และ อาจารย์สถาปัตย์ มอ.   ขอขอบคุณ ประเด็นคำถามสัมภาษณ์ จาก คุณนิส ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ ตรังนิวส์